<<

Turstien rundt Stavsjøen

0 kommentarer
Passer For
LENGDE
4.5
KM
VARIGHET
01:19:43
TID
STIGNING
71
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
Stavsjøen er en flott innsjø i Malvik kommune. Stien rundt Stavsjøen ble planert ferdig høsten 2006. Store deler av stien går på tidligere opparbeidede skogsveier, samt i lysløypa. Ny bru over Krokatbekken, samt 400 meter ny trasé er finansiert med egenkapital og egeninnsats fra grunneierne i området, samt tilretteleggingsmidler fra jordbruksoppgjøret.I området rundt Stavsjøen drives det et aktivt skogbruk og grunneierne håper at skogbruk og friluftsliv lar seg kombinere. Turstien rundt Stavsjøen er grunneiernes bidrag til allmennheten, samtidig som man får en kanalisert ferdsel til nytte for det biologiske mangfoldet i området.I nordenden av Stavsjøen, like innenfor Abrahallen, har Malvik JFF bygd brygge og gapahuk. Gapahuken er flittig brukt til sommeravslutninger, bursdager med mer. Gapahuken kan brukes og lånes gratis. Det er ingen bestilling, slik at det er ”først til mølla”-prinsippet. Dersom du ønsker å benytte gapahuken på et gitt tidspunkt, anbefales det å henge opp inf... (mer)ormasjon om dette i gapahuken. Det forplikter brukerne å rydde opp etter seg . Det finnes søppelkasser i området, bruk dem!
Tid stoppet
01:14:26
TIMER
Tid I bevegelse
01:19:43
TIMER
Snitt hastighet
3.4
KPH
Innsenderen: irea85
Starter i: Brattalia, Sør-Trøndelag, NO
Start: Mai 05, 11 10:56
Lengde: 4.5 kilometer
Høydeprofil: + 71 / - 70 m
Maks helning
Snitt helning
Underlag: Merket sti / skiløype
Egnet for: Fottur, Fiske, Geocaching, Terrengsykling, Skogstur
 

Tid som er gått:
00:00:00

32x
Avspillingshastighet