PERSONVERNERKLÆRING

Ditt personvern er viktig for Lommekjent.no. Denne erklæringen inneholder informasjon om personlige opplysninger at Lommekjent.no samler, og på hvilke måter Lommekjent.no bruker den personlige informasjonen.

Innsamling av personlig informasjon

Lommekjent.no kan samle inn og bruke følgende typer personlig informasjon:

Informasjon om din bruk av dette nettstedet, inkludert turer du velger å gjøre offentlig tilgjengelige.

Informasjon som du oppgir bruker for å registrere deg på nettstedet

Informasjon om transaksjoner foretatt over dette nettstedet

Informasjon som du oppgir for å abonnere på nettsidens tjenester og annen informasjon som du sender til Lommekjent.no.

Ved hjelp av personlige opplysninger;

Lommekjent.no kan bruke din personlige informasjon til:

  • Administrere dette nettstedet;
  • Tilpasse nettsiden for deg;
  • Aktivere din tilgang til og bruk av nettsiden tjenester;
  • Publisere informasjon om deg på hjemmesiden;
  • Sende deg produkter som du kjøper;
  • Levere deg tjenester som du kjøper;
  • Motta betaling fra deg, og sende deg markedsførings-epost.

Der hvor Lommekjent.no videreformidler din personlige informasjon til sine samarbeidspartnere, vil disse være forpliktet til å bruke den personlig informasjon i samsvar med betingelsene i denne personvernerklæringen.

I tillegg til informasjon som er nødvendig for formålene identifisert ovenfor, kan Lommekjent.no avsløre din personlige informasjon i den grad det er nødvendig å gjøre det ved lov, i forbindelse med rettssaker eller potensielle rettssaker, og for å etablere, utøve eller forsvare sine juridiske rettigheter.

Sikring av dine data

Lommekjent.no vil ta rimelige tekniske og organisasjonsmessige forholdsregler for å hindre tap, misbruk eller endring av din personlige informasjon.

Lommekjent.no vil lagre all den personlige informasjonen du gir på sin sikre servere.

Grenseoverskridende dataoverføringer

Informasjon som Lommekjent.no innsamler kan lagres og behandles i og overføres mellom noen av de landene der Lommekjent.no opererer for å muliggjøre bruk av informasjonen i samsvar med denne personvernpolicy.

I tillegg vil personlige opplysninger du oppgir for publisering på nettstedet bli publisert på internett og kan være tilgjengelig rundt om i verden.

Du samtykker til slike grenseoverskridende overføring av personlig informasjon.

Oppdatering denne personvernerklæringen

Lommekjent.no kan oppdatere denne personvernpolicy ved å publisere en ny versjon på denne nettsiden.

Du bør sjekke denne siden jevnlig for å sikre at du er kjent med eventuelle endringer.

Andre nettsteder

Dette nettstedet inneholder lenker til andre nettsteder. Lommekjent.no er ikke ansvarlig for retningslinjer eller praksis av noen tredjepart.

Om denne personvernerklæringen

Dette dokumentet er basert på en gratis Contractology personvernerklæring skjema tilgjengelig på www.freenetlaw.com. Premium maler tilgjengelig på Contractology nettstedet omfatte konsulentbistand kontrakt maler.

Kontakt Lommekjent.no

Hvis du har spørsmål om personvern eller Lommekjent.nos behandling av din personlige informasjon, kan du skrive: via epost til mail@lommekjent.no

.