<<

Ørnetur til Storendsvågen gjennom Flatvalskogen

0 kommentarer
LENGDE
1.7
KM
STIGNING
27
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
Parker bilen på Flatval nær kjerreveien til Husvatnet. Følg veien til vatnet og fortsett videre gjennom skogen og opp i høyden. Herfra vil du nesten garantert få oppleve å se havørn. Deretter går du ned i Storendsvågen, som er et fint sted å ta en pause.

Du kan gå samme vei tilbake eller velge å gå rundt Husvatnet på sørsiden. Du kan også klatre opp brattskrentene fra Storendsvågen for å komme litt opp i høyden på turen hjem.

Havørn er Nord-Europas største rovfugl. Den lever av fisk, sjøfugl og åtsel. Bestanden i Norge har vokst mye de siste tiårene, og det eksporteres nå havørn-unger fra Trøndelagskysten til Irland.

Smøla, Hitra og Frøya er et kjerneområde. Det antas at Frøya har cirka 100 hekkende par. På vinters tid trekker ørn som hekker inne på fastlandet ut til øyene, og antallet ørn på Smøla, Hitra og Frøya kan fordobles.

Flatvalskogen – Storendsvågen. Er et mye brukt friluftsområde nær tettbebyggelsen på Frøya. På sommerstid samles folk for å bade i Husvatnet, på vinters ... (mer)tid for å gå på skøyter. Dette er et av områdene på Frøya hvor det er mulig å utstede ørne-garanti, uansett hvilken tid på året.

Frøya var opprinnelig ei skogløs øy. De første plantefeltene ble anlagt like før andre verdenskrig. Flatvalskogen (eller Hjalmarskogen som den også blir kalt) er sannsynligvis den eldste skogen på Frøya. Dette er en av de få områdene på Frøya man kan gå gjennom «gammelskog».

Sistranda er nærmeste sted for kost og losji: Hotell Frøya og Bryggen på Siholmen tilbyr både mat og overnatting. I tillegg finner man Britts Pizzeria og Frøyagrillen i Sistranda sentrum.
Innsenderen: TV2 - God morgen Norge
Starter i: Ladalstjørna, Sør-Trøndelag, NO
Lengde: 1.7 kilometer
Høydeprofil: + 27 / - 25 m
Maks helning
Snitt helning
Underlag: Umerket sti / skiløype