<<

Rondvassbu - Storronden

0 kommentarer
Passer For
LENGDE
4.1
KM
STIGNING
930
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
Den Norske Turistforenings (DNT) - blåmerket sommerrute
www.turistforeningen.no
  Innsenderen: DNT Ruter
  URL: http://www.turistforeningen...
  Starter i: Rondvassbu, Oppland, NO
  Lengde: 4.1 kilometer
  Høydeprofil: + 930 / - 0 m
  Maks helning
  Snitt helning
  Underlag: Ukjent
  Egnet for: Fottur