<<

Fiskekort i Lom

0 kommentarer
Passer For
LENGDE
0.0
KM
STIGNING
0
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
Fiskekorta gjeld for fiske i Vårdalen, Visdalen og Leir- og Bøverdalen statsallmenning, med unntak av vatna Tesse, Dågåtjern og Smådalsvatna, og elva Smådøla nedanfor Nåvårseter bru.

Det er fritt fiske med stong for barn under 16 år.
Det vert innført fritt fiske for fiske med stong eller handsnøre for ungdom inntil det kalenderåret dei fyller 20 år. Frikort skal dei kunne få utskrive hjå kortseljarane eller på fjellstyrekontoret mot framvising av aldersbevis.

Det er ei generell fredingstid i heile allmenninga f.o.m. den 20. sept. t.o.m. den 31. oktober. I denne perioden er all fiske forbode.
inatur - Se tilbud www.inatur.no
  Innsenderen: inatur
  URL: http://mobil.inatur.no/nor/...
  Starter i: Dalsvatnet, Oppland, NO
  Lengde: 0.0 kilometer
  Høydeprofil: + 0 / - 0 m
  Maks helning
  Snitt helning
  Underlag: Ukjent
  Egnet for: Fiske