<<

Rundt Brønnøya til fots eller med sykkel

1 kommentarer
Passer For
LENGDE
8.4
KM
STIGNING
152
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
Brønnøya er en koslig liten bilfri øy med fine grusveier til å gå tur eller sykkle på. Øya har mest hytter men også noen fastboende.

Historie :
Høyest på øya er det funnet to steinalderboplasser. Jordbruk kan ha vært drevet i 1500 år. I 1826 hadde gården Brønnøya 216 dekar innmark, 4 hester, 16 storfe og 20 sauer. Av eldre bebyggelse har gården fremdeles en velbevart kombinert driftsbygning fra slutten av 1800-tallet og en hovedbygning fra tidlig 1900-tall.

Som Oslofeltet forøvrig har Brønnøya kalkforekomster i fjellet. Siden middelalderen drev drev bøndene i distriktet kalkbrenning som tilleggsnæring. På Brønnøya er det registrert fem rester etter gamle kalkovner. Sist på 1800-tallet var det industriell produksjon, først ved Sandbukta, der den eneste gjenværende kalkovnen står. Den er øyas fremste severdighet, bygd i 1892, men nedlagt i 1900 fordi driften viste seg ulønnsom.[1] Siden var det drift ved Store Ostsund, der store kalksjakter er tilgjengelige fra veien Skogfaret.
Kilde :... (mer) (C) Wikipedia
  veiviser Lengde Etappe
  Start Hvamodden / Søndre brygge parkering. 0.0 km 0.0 km
  Øst på Vendla 0.0 km 0.6 km
  Ta til høyre inn over parkeringsplass og ned trappene 0.6 km 0.1 km
  Kabelferge / pontongbro (vinter) 0.7 km 0.1 km
  Vestre brygge 0.8 km 0.1 km
  Ta skarpt til venstre 0.9 km 0.3 km
  Ta skarpt høyre 1.2 km 0.0 km
  Ta høyre på Brønnøyveien 1.2 km 0.2 km
  Her ser du kalkovnen 1.4 km 0.2 km
  Her ser du Brønnøya hovedgård oppe til venstre 1.6 km 0.0 km
  Ta skarpt til høyre på Pilodden 1.6 km 0.7 km
  Ta til høyre på Brønnøyveien 2.3 km 0.7 km
  Ta til venstre på Viernveien (her er Søndre brygge) 3.0 km 0.2 km
  Ta til høyre på Slottsveien 3.2 km 0.5 km
  Ta skarpt til venstre 3.7 km 0.3 km
  Hold høyre på Sti mot tennisbane 4.0 km 0.2 km
  Ta høyre på Brønnøyåsen 4.2 km 0.1 km
  Ta høyre på Viernveien 4.3 km 1.1 km
  Ta til høyre på Sti ned til Østre Brygge 5.4 km 0.0 km
  Østre brygge 5.4 km 0.1 km
  Ta høyre på Ostøysundveien 5.5 km 0.2 km
  Utsikt mot Ostøya 5.7 km 0.6 km
  Ta høyre på Vendelveien ned mot Nordre brygge 6.3 km 0.0 km
  Fortsett rett frem på Vendelveien 6.4 km 0.2 km
  Nordre brygge 6.6 km 0.8 km
  Hold høyre på Vendelveien 7.4 km 0.7 km
  Hold til høyre 8.1 km 0.1 km
  Ta skarpt til høyre 8.2 km 0.3 km
  Ta til venstre på Vendla 8.4 km --
  Innsenderen: Tripman
  URL: http://no.wikipedia.org/wik...
  Starter i: Sververen, Akershus, NO
  Lengde: 8.4 kilometer
  Høydeprofil: + 152 / - 146 m
  Maks helning
  Snitt helning
  Underlag: Grusvei
  Egnet for: Fottur, Terrengsykling, Løpe, Skogstur