<<

Ringerike3

0 kommentarer
LENGDE
38.0
KM
STIGNING
863
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
veiviser Lengde Etappe
Sving skarpt høyre i Sørkedalsveien for å bli på VegSenterlinje 0.1 km 0.3 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 0.4 km 9.0 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 9.4 km 2.8 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 12.3 km 4.1 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 16.4 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 16.4 km 4.4 km
Sving skarpt venstre på Sti 20.8 km 2.8 km
Sving skarpt høyre i Stubdalsveien for å bli på VegSenterlinje 23.7 km 1.6 km
Sving venstre for å bli på Traktorveg 25.3 km 0.1 km
Sving høyre på Stubdalsveien 25.4 km 2.0 km
Sving skarpt høyre på Åsaveien 27.4 km 0.0 km
Sving venstre på Orebråtaveien 27.4 km 0.4 km
Retning venstre på Åsaveien 27.8 km 1.3 km
Sving venstre på Grantoppsvingen 29.1 km 0.7 km
Sving venstre på Åsaveien 29.8 km 1.1 km
Sving skarpt venstre i Tolpinrudsvingen for å bli på VegSenterlinje 31.0 km 0.1 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 31.0 km 0.9 km
Sving venstre i Vollgata for å bli på VegSenterlinje 32.0 km 4.2 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 36.1 km 1.1 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 37.2 km 0.5 km
Ankomst på destinasjon, på høyre 37.8 km --
Innsenderen: gealsa
Starter i: Sørkedalen, Oslo, NO
Lengde: 38.0 kilometer
Høydeprofil: + 863 / - 965 m
Maks helning
Snitt helning
Underlag: Ukjent