<<

23 Jotunheimen - Via kjempene

0 kommentarer
LENGDE
34.0
KM
STIGNING
2166
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
veiviser Lengde Etappe
Sving venstre i VegSenterlinje for å bli på Sti 0.0 km 26.3 km
Sving skarpt høyre i VegSenterlinje for å bli på Sti 26.4 km 0.1 km
Sving skarpt venstre i VegSenterlinje for å bli på Sti 26.4 km 0.0 km
Sving skarpt høyre for å bli på Sti 26.5 km 5.2 km
Retning venstre på VegSenterlinje 31.7 km --
Innsenderen: Manepe
Starter i: Juvvasshytta, Oppland, NO
Lengde: 34.0 kilometer
Høydeprofil: + 2166 / - 2705 m
Maks helning
Snitt helning
Underlag: Ukjent