<<

Sans Senja Foprslag A 70.3 Sykkel

0 kommentarer
Passer For
LENGDE
0.0
KM
STIGNING
0
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
veiviser Lengde Etappe
Sving skarpt høyre på Hans Karolius vei 0.1 km 0.1 km
Retning høyre på Kjørebane 0.2 km 0.0 km
Sving høyre i Hans Karolius vei for å bli på Kjørebane 0.3 km 0.1 km
Fortsett på Storgata 0.3 km 0.4 km
Retning venstre på Kjørebane 0.7 km 0.2 km
Fortsett på VegSenterlinje 0.9 km 3.6 km
Retning venstre på VegSenterlinje 4.5 km 1.9 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 6.5 km 0.4 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 6.8 km 0.0 km
Retning venstre på GangSykkelVegSenterlinje 6.9 km 0.4 km
Retning høyre på VegSenterlinje 7.3 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 7.3 km 0.8 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 8.1 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på GangSykkelveg 8.1 km 0.2 km
Retning høyre på VegSenterlinje 8.2 km 0.0 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 8.2 km 0.0 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 8.3 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på GangSykkelveg 8.3 km 0.1 km
Sving høyre på GangSykkelVegSenterlinje 8.4 km 0.0 km
Sving venstre på VegSenterlinje 8.4 km 0.8 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 9.2 km 0.0 km
Sving høyre på GangSykkelveg 9.2 km 0.1 km
Sving høyre på GangSykkelVegSenterlinje 9.4 km 0.0 km
Sving venstre på VegSenterlinje 9.4 km 0.1 km
Sving høyre på GangSykkelVegSenterlinje 9.5 km 0.0 km
Sving høyre i GangSykkelveg for å bli på GangSykkelVegSenterlinje 9.5 km 1.1 km
Sving skarpt høyre på VegSenterlinje 10.6 km 0.0 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 10.6 km 0.1 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 10.8 km 0.0 km
Sving høyre på GangSykkelVegSenterlinje 10.8 km 0.5 km
Sving skarpt høyre på VegSenterlinje 11.3 km 0.0 km
Retning høyre på GangSykkelVegSenterlinje 11.3 km 0.4 km
Sving skarpt høyre på VegSenterlinje 11.7 km 0.0 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 11.7 km 0.2 km
Retning høyre på GangSykkelVegSenterlinje 11.9 km 0.4 km
Sving skarpt høyre på VegSenterlinje 12.3 km 0.0 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 12.4 km 0.0 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 12.4 km 0.0 km
Retning høyre på GangSykkelveg 12.4 km 0.4 km
Sving skarpt høyre på VegSenterlinje 12.8 km 0.0 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 12.8 km 0.2 km
Retning høyre på GangSykkelVegSenterlinje 13.0 km 0.5 km
Sving høyre på VegSenterlinje 13.5 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 13.5 km 0.2 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 13.7 km 0.0 km
Sving høyre på GangSykkelveg 13.8 km 0.2 km
Sving høyre på VegSenterlinje 13.9 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 14.0 km 0.7 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 14.7 km 0.0 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 14.7 km 0.2 km
Retning høyre på VegSenterlinje 14.9 km 0.0 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 14.9 km 0.0 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 14.9 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på GangSykkelveg 14.9 km 0.8 km
Sving høyre i GangSykkelVegSenterlinje for å bli på VegSenterlinje 15.8 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 15.8 km 1.0 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 16.8 km 0.0 km
Sving høyre på GangSykkelVegSenterlinje 16.8 km 0.2 km
Sving høyre på VegSenterlinje 17.0 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 17.0 km 4.3 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 21.3 km 2.9 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 24.2 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på GangSykkelVegSenterlinje 24.2 km 0.2 km
Sving skarpt venstre på VegSenterlinje 24.4 km 0.0 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 24.4 km 0.1 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 24.6 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på GangSykkelVegSenterlinje 24.6 km 0.9 km
Sving høyre på VegSenterlinje 25.5 km 0.1 km
Sving skarpt høyre på GangSykkelVegSenterlinje 25.6 km 2.3 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 27.8 km 37.4 km
Retning venstre for å bli på VegSenterlinje 65.2 km 2.3 km
Sving skarpt høyre i Nordsiveien for å bli på VegSenterlinje 67.5 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på GangSykkelveg 67.5 km 1.5 km
Retning venstre på GangSykkelVegSenterlinje 69.1 km 0.0 km
Sving venstre i GangSykkelveg for å bli på GangSykkelVegSenterlinje 69.1 km 0.0 km
Sving høyre på Nordsiveien 69.1 km 0.0 km
Sving venstre på GangSykkelVegSenterlinje 69.1 km 0.3 km
Sving venstre i Engslettveien for å bli på VegSenterlinje 69.5 km 0.0 km
Sving venstre i Engslettveien for å bli på VegSenterlinje 69.5 km 0.0 km
Retning høyre på GangSykkelveg 69.5 km 0.4 km
Fortsett på GangSykkelveg 70.0 km 0.3 km
Sving venstre for å bli på GangSykkelVegSenterlinje 70.3 km 0.0 km
Retning høyre på VegSenterlinje 70.3 km 0.3 km
Sving skarpt venstre i Storveien for å bli på VegSenterlinje 70.6 km 3.2 km
Retning venstre for å bli på VegSenterlinje 73.8 km 0.0 km
Sving høyre på GangSykkelVegSenterlinje 73.8 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på VegSenterlinje 73.9 km 3.2 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 77.0 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på GangSykkelVegSenterlinje 77.0 km 0.4 km
Retning høyre på VegSenterlinje 77.5 km 1.9 km
Sving skarpt høyre i Hemmingsjordveien for å bli på VegSenterlinje 79.3 km 0.1 km
Sving høyre på VegSenterlinje 79.5 km 2.7 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 82.2 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 82.3 km 0.6 km
Fortsett på VegSenterlinje 82.8 km 0.0 km
Retning venstre på GangSykkelVegSenterlinje 82.8 km 0.4 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 83.2 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 83.2 km 0.1 km
Retning venstre på Kjørebane 83.4 km 3.5 km
Fortsett på Kjørebane 86.9 km 0.2 km
Retning høyre på Storgata 87.0 km 0.4 km
Fortsett på Kjørebane 87.4 km 0.1 km
Sving venstre på Hans Karolius vei 87.5 km 0.2 km
Sving skarpt venstre på Sjøgata 87.7 km --
Innsenderen: biohackno
Starter i: Sandvika, Troms, NO
Lengde: 0.0 kilometer
Høydeprofil: + 0 / - 0 m
Maks helning
Snitt helning
Underlag: Ukjent
Egnet for: Landeveisykling