<<

kjentmannstur østmarka ramstadslottet

0 kommentarer
LENGDE
0.0
KM
STIGNING
0
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
veiviser Lengde Etappe
Sving høyre for å bli på GangSykkelveg 0.0 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på GangSykkelveg 0.1 km 0.1 km
Sving høyre på VegSenterlinje 0.2 km 0.9 km
Sving høyre på Sti 1.0 km 0.7 km
Retning venstre for å bli på Sti 1.7 km 1.7 km
Sving skarpt venstre for å bli på Sti 3.4 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på Sti 3.4 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på Sti 3.5 km 0.5 km
Sving høyre for å bli på Sti 4.0 km 0.8 km
Sving høyre for å bli på Sti 4.7 km 2.3 km
Sving høyre på Traktorveg 7.1 km 1.3 km
Retning venstre på VegSenterlinje 8.3 km 0.4 km
Sving høyre på Sti 8.8 km 1.0 km
Sving høyre på VegSenterlinje 9.8 km 0.8 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 10.6 km 0.3 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 10.9 km 0.5 km
Retning høyre på VegSenterlinje 11.4 km 0.1 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 11.4 km 0.0 km
Sving venstre i Bakkerudveien for å bli på VegSenterlinje 11.4 km 0.4 km
Sving venstre i Losbyveien for å bli på VegSenterlinje 11.8 km 2.3 km
Sving skarpt venstre for å bli på Sti 14.2 km 2.0 km
Sving høyre på VegSenterlinje 16.1 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på Traktorveg 16.2 km 0.2 km
Sving venstre på Sti 16.4 km 0.4 km
Sving høyre på Traktorveg 16.7 km 0.3 km
Sving venstre i Sti for å bli på Traktorveg 17.0 km 0.2 km
Sving skarpt venstre på Sti 17.2 km 0.1 km
Sving høyre på VegSenterlinje 17.4 km 0.2 km
Sving venstre på Sti 17.6 km 0.1 km
Retning venstre på VegSenterlinje 17.6 km 0.4 km
Sving høyre i Sti for å bli på VegSenterlinje 18.0 km 0.3 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 18.3 km 3.4 km
Sving venstre i VegSenterlinje for å bli på Traktorveg 21.7 km 1.1 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 22.7 km --
Innsenderen: Jan Magnus Brevik
Starter i: Kurland, Akershus, NO
Lengde: 0.0 kilometer
Høydeprofil: + 0 / - 0 m
Maks helning
Snitt helning
Underlag: Ukjent