<<

Tbg_jobben_Sfj

0 kommentarer
Passer For
LENGDE
0.0
KM
STIGNING
0
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
veiviser Lengde Etappe
Sving høyre på Anton Jenssens gate 0.0 km 0.3 km
Retning høyre på VegSenterlinje 0.4 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 0.4 km 0.0 km
Sving høyre på GangSykkelveg 0.4 km 0.1 km
Sving skarpt venstre på VegSenterlinje 0.5 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på GangSykkelveg 0.5 km 2.2 km
Retning høyre på GangSykkelVegSenterlinje 2.8 km 0.0 km
Sving høyre på GangSykkelveg 2.8 km 1.2 km
Sving høyre på Viksveien 4.0 km 0.0 km
Sving venstre på Semslinna 4.0 km 0.4 km
Sving venstre i Semslinna for å bli på Kjørebane 4.4 km 0.2 km
Sving skarpt venstre på Døvleveien 4.6 km 0.0 km
Sving høyre på GangSykkelveg 4.6 km 0.0 km
Retning høyre for å bli på GangSykkelveg 4.6 km 0.2 km
Sving venstre i Kjørebane for å bli på GangSykkelveg 4.8 km 0.2 km
Sving skarpt venstre på Hageveien 4.9 km 0.0 km
Sving venstre på GangSykkelveg 4.9 km 0.1 km
Retning venstre på Kjørebane 5.0 km 1.7 km
Sving venstre på Gamle Kongevei 6.7 km 0.0 km
Sving høyre på Semsbyveien 6.7 km 4.4 km
Sving venstre på GangSykkelveg 11.1 km 0.0 km
Sving skarpt høyre for å bli på GangSykkelveg 11.1 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på GangSykkelveg 11.1 km 0.0 km
Retning venstre på VegSenterlinje 11.2 km 0.8 km
Sving høyre i Stokke Ravei for å bli på VegSenterlinje 11.9 km 0.2 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 12.1 km 0.0 km
Sving skarpt høyre i Stokke Ravei for å bli på VegSenterlinje 12.1 km 1.4 km
Sving skarpt venstre i Stokke Ravei for å bli på VegSenterlinje 13.5 km 0.1 km
Retning venstre i Stokke Ravei for å bli på VegSenterlinje 13.7 km 1.5 km
Sving venstre på VegSenterlinje 15.2 km 2.0 km
Sving skarpt venstre i Raveien for å bli på VegSenterlinje 17.3 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på GangSykkelveg 17.3 km 1.0 km
Retning høyre på GangSykkelveg 18.3 km 0.4 km
Sving høyre i VegSenterlinje for å bli på GangSykkelveg 18.7 km 0.6 km
Sving høyre på Raveien 19.3 km 0.1 km
Sving høyre på GangSykkelveg 19.4 km 0.1 km
Sving skarpt høyre for å bli på GangSykkelveg 19.5 km 0.0 km
Sving venstre på VegSenterlinje 19.5 km 0.2 km
Sving venstre i Fokserødveien for å bli på VegSenterlinje 19.6 km 0.0 km
Sving høyre i Raveien for å bli på VegSenterlinje 19.6 km 0.7 km
Sving høyre i Raveien for å bli på VegSenterlinje 20.3 km 0.1 km
Sving venstre i Raveien for å bli på VegSenterlinje 20.4 km 0.3 km
Sving venstre i Bottenveien for å bli på VegSenterlinje 20.7 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på GangSykkelveg 20.7 km 1.8 km
Sving skarpt høyre på VegSenterlinje 22.5 km 0.0 km
Sving skarpt venstre i Raveien for å bli på VegSenterlinje 22.5 km 0.2 km
Retning venstre på Raveien 22.7 km 0.0 km
Retning venstre på GangSykkelveg 22.7 km 0.1 km
Retning venstre på Raveien 22.8 km 0.0 km
Sving venstre på Moveien 22.8 km 0.2 km
Sving skarpt høyre på Jarleveien 23.0 km 0.1 km
Sving skarpt venstre for å bli på Jarleveien 23.1 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på Guttorm Jarls vei 23.1 km 0.1 km
Sving skarpt venstre på Beintegata 23.2 km 0.2 km
Sving venstre i Beintegata for å bli på VegSenterlinje 23.4 km 0.2 km
Sving skarpt høyre på GangSykkelveg 23.6 km 0.1 km
Sving skarpt venstre på Beintegata 23.7 km 0.1 km
Retning venstre på Laskenveien 23.7 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på Stensveien 23.8 km --
Innsenderen: Geir Bergtun
Starter i: Korten, Vestfold, NO
Lengde: 0.0 kilometer
Høydeprofil: + 0 / - 0 m
Maks helning
Snitt helning
Underlag: Asfaltert vei
Egnet for: Landeveisykling