<<

Beitostølen- Jotunheimveien- Øyer

0 kommentarer
Passer For
LENGDE
160.8
KM
STIGNING
3364
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
veiviser Lengde Etappe
Sving skarpt høyre på GangSykkelVegSenterlinje 0.1 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på GangSykkelveg 0.1 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på GangSykkelVegSenterlinje 0.1 km 0.0 km
Sving skarpt venstre for å bli på GangSykkelVegSenterlinje 0.1 km 3.0 km
Sving venstre på VegSenterlinje 3.1 km 0.0 km
Sving høyre på GangSykkelveg 3.1 km 0.3 km
Sving venstre i Sørre Grønekinnvegen for å bli på VegSenterlinje 3.4 km 0.0 km
Sving høyre i Bygdinvegen for å bli på VegSenterlinje 3.4 km 8.9 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 12.3 km 0.1 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 12.4 km 27.1 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 39.5 km 0.2 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 39.7 km 15.0 km
Sving skarpt venstre på Traktorveg 54.7 km 0.0 km
Sving skarpt høyre for å bli på Traktorveg 54.7 km 1.5 km
Sving skarpt venstre på VegSenterlinje 56.2 km 1.3 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 57.4 km 5.8 km
Sving skarpt høyre på Traktorveg 63.2 km 0.1 km
Retning høyre på VegSenterlinje 63.3 km 3.6 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 66.9 km 4.0 km
Sving skarpt høyre på Traktorveg 70.9 km 0.0 km
Sving skarpt venstre for å bli på Traktorveg 71.0 km 0.5 km
Sving høyre på VegSenterlinje 71.4 km 0.4 km
Sving skarpt høyre i Espedalsvegen for å bli på VegSenterlinje 71.9 km 0.2 km
Retning venstre for å bli på VegSenterlinje 72.1 km 0.1 km
Retning høyre i Espedalsvegen for å bli på VegSenterlinje 72.2 km 0.0 km
Ankomst på destinasjon, på høyre 72.2 km 0.0 km
Dra avsted Location 2 72.2 km 0.0 km
Fortsett Øst på VegSenterlinje 72.2 km 0.4 km
Retning venstre i Espedalsvegen for å bli på VegSenterlinje 72.6 km 14.2 km
Retning høyre på VegSenterlinje 86.8 km 3.1 km
Ankomst på destinasjon, på høyre 89.9 km 0.0 km
Dra avsted Location 2 89.9 km 0.0 km
Fortsett Øst på VegSenterlinje 89.9 km 4.7 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 94.6 km 1.1 km
Sving skarpt høyre på Traktorveg 95.7 km 0.1 km
Sving skarpt venstre for å bli på Traktorveg 95.8 km 0.8 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 96.6 km 1.8 km
Sving skarpt høyre på Traktorveg 98.4 km 0.0 km
Sving skarpt venstre for å bli på Traktorveg 98.5 km 0.4 km
Sving høyre på VegSenterlinje 98.9 km 0.4 km
Sving venstre for å bli på Traktorveg 99.3 km 0.4 km
Retning høyre på Gålåvegen 99.7 km 0.5 km
Retning venstre på Traktorveg 100.2 km 0.4 km
Sving høyre på VegSenterlinje 100.6 km 0.5 km
Sving venstre i Gålåvegen for å bli på VegSenterlinje 101.1 km 1.0 km
Retning venstre på Traktorveg 102.1 km 0.3 km
Retning venstre på Peer Gyntvegen 102.5 km 0.2 km
Retning høyre på Traktorveg 102.7 km 0.3 km
Retning høyre på Gålåvegen 103.0 km 0.8 km
Retning venstre på Traktorveg 103.9 km 0.3 km
Retning venstre på Peer Gyntvegen 104.2 km 7.0 km
Retning venstre på Nysetervegen 111.2 km 0.1 km
Sving skarpt venstre på Traktorveg 111.3 km 0.3 km
Sving venstre på Peer Gyntvegen 111.6 km 0.1 km
Sving venstre i Kristensetervegen for å bli på Peer Gyntvegen 111.7 km 0.6 km
Sving høyre på Listulvegen 112.3 km 0.9 km
Sving skarpt høyre på Traktorveg 113.2 km 0.0 km
Ankomst på destinasjon, på høyre 113.2 km 0.0 km
Dra avsted Location 2 113.2 km 0.0 km
Dra tilbake Øst på Traktorveg 113.2 km 0.0 km
Retning høyre på Listulvegen 113.3 km 0.6 km
Sving høyre på Peer Gyntvegen 113.9 km 0.9 km
Sving høyre på Traktorveg 114.8 km 0.6 km
Retning høyre på Peer Gyntvegen 115.4 km 3.1 km
Retning venstre i Busetervegen for å bli på VegSenterlinje 118.5 km 0.0 km
Sving høyre i Søre-Lia Seterveg for å bli på VegSenterlinje 118.5 km 0.7 km
Sving høyre i Gardtjønnlivegen for å bli på VegSenterlinje 119.2 km 0.1 km
Sving høyre i Peer Gyntvegen for å bli på VegSenterlinje 119.3 km 7.4 km
Retning høyre på VegSenterlinje 126.7 km 13.3 km
Sving venstre i Østringsvegen for å bli på VegSenterlinje 140.0 km 0.2 km
Sving høyre i Traktorveg for å bli på VegSenterlinje 140.2 km 0.3 km
Retning venstre på VegSenterlinje 140.6 km 0.8 km
Sving venstre i Østringsvegen for å bli på VegSenterlinje 141.4 km 0.1 km
Sving høyre på Traktorveg 141.5 km 0.0 km
Sving venstre på VegSenterlinje 141.6 km 4.2 km
Ankomst på destinasjon, på høyre 145.8 km 0.0 km
Dra avsted Location 2 145.8 km 0.0 km
Fortsett Nordøst på VegSenterlinje 145.8 km 1.5 km
Sving høyre i Traktorveg for å bli på VegSenterlinje 147.3 km 10.4 km
Retning venstre for å bli på VegSenterlinje 157.7 km 0.3 km
Sving venstre i Rabbevegen for å bli på VegSenterlinje 158.0 km 0.0 km
Sving høyre på Traktorveg 158.0 km 0.5 km
Sving høyre for å bli på GangSykkelveg 158.6 km 1.7 km
Sving venstre på Furuvegen 160.2 km 0.5 km
Sving skarpt høyre på Kroken 160.7 km --
Innsenderen: Lars Manengen
Starter i: Beitostølen, Oppland, NO
Lengde: 160.8 kilometer
Høydeprofil: + 3364 / - 4050 m
Maks helning
Snitt helning
Underlag: Asfalt- grusvei
Egnet for: Landeveisykling