<<

oslo-bergen

0 kommentarer
LENGDE
485.4
KM
STIGNING
16381
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
veiviser Lengde Etappe
Sving skarpt høyre for å bli på Sti 0.0 km 0.0 km
Retning høyre på VegSenterlinje 0.0 km 0.0 km
Sving venstre på Vækerøveien 0.1 km 0.1 km
Retning høyre på Sørkedalsveien 0.1 km 0.0 km
Retning venstre på Lilleveien 0.1 km 0.2 km
Sving venstre på Røahagan 0.3 km 0.0 km
Sving høyre på GangSykkelVegSenterlinje 0.3 km 0.1 km
Sving venstre i Sti for å bli på GangSykkelVegSenterlinje 0.4 km 0.6 km
Sving venstre for å bli på GangSykkelVegSenterlinje 1.0 km 0.9 km
Sving skarpt høyre på Sti 1.9 km 0.1 km
Retning høyre på GangSykkelVegSenterlinje 2.0 km 0.0 km
Sving skarpt venstre for å bli på GangSykkelVegSenterlinje 2.0 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på Ankerveien 2.0 km 0.1 km
Sving venstre på GangSykkelVegSenterlinje 2.1 km 0.1 km
Sving høyre for å bli på GangSykkelVegSenterlinje 2.2 km 0.4 km
Sving venstre på Sti 2.6 km 0.1 km
Retning høyre på VegSenterlinje 2.7 km 0.4 km
Sving høyre på VegSenterlinje 3.1 km 0.6 km
Sving høyre i Sti for å bli på VegSenterlinje 3.7 km 0.4 km
Fortsett på VegSenterlinje 4.1 km 0.4 km
Sving venstre på Sti 4.5 km 0.0 km
Sving høyre på Traktorveg 4.5 km 0.4 km
Fortsett på VegSenterlinje 5.0 km 0.2 km
Sving skarpt høyre i Zinoberveien for å bli på VegSenterlinje 5.2 km 4.0 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 9.2 km 8.0 km
Sving venstre på Traktorveg 17.2 km 1.1 km
Sving venstre på VegSenterlinje 18.3 km 6.8 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 25.1 km 5.6 km
Retning venstre på Traktorveg 30.7 km 0.2 km
Retning venstre på VegSenterlinje 30.9 km 2.3 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 33.3 km 3.5 km
Sving venstre på VegSenterlinje 36.8 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 36.8 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på GangSykkelveg 36.8 km 0.1 km
Sving høyre for å bli på GangSykkelveg 36.9 km 0.3 km
Sving venstre for å bli på GangSykkelveg 37.2 km 0.0 km
Sving venstre på VegSenterlinje 37.2 km 0.0 km
Sving skarpt høyre i Klekkenveien for å bli på VegSenterlinje 37.2 km 2.2 km
Retning venstre på GangSykkelveg 39.4 km 0.3 km
Sving venstre i Vesternbakken for å bli på GangSykkelveg 39.7 km 0.6 km
Sving venstre i Ole Thorkelsens vei for å bli på GangSykkelveg 40.3 km 0.0 km
Fortsett i Ole Thorkelsens vei for å bli på GangSykkelveg 40.3 km 0.2 km
Sving venstre i Ole Thorkelsens vei for å bli på GangSykkelveg 40.6 km 0.2 km
Sving skarpt høyre på Elvegata 40.7 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på Vesterngata 40.7 km 0.2 km
Sving venstre på Hønengata 41.0 km 0.1 km
Retning høyre på Torvgata 41.1 km 0.2 km
Retning høyre på Strandgata 41.2 km 0.5 km
Sving høyre på Kirkegata 41.7 km 0.1 km
Sving venstre på Kvernberggata 41.8 km 0.1 km
Sving høyre på Kong Rings gate 41.9 km 0.1 km
Sving høyre på Norderhovsgata 42.0 km 0.1 km
Sving venstre på St Olavs gate 42.1 km 0.1 km
Sving høyre på Askveien 42.2 km 0.1 km
Sving skarpt venstre på Telegrafalleen 42.3 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på GangSykkelveg 42.3 km 0.1 km
Retning venstre i Askveien for å bli på GangSykkelveg 42.4 km 1.1 km
Sving høyre på Tolpinrudveien 43.5 km 0.2 km
Sving venstre på Askveien 43.6 km 2.9 km
Sving høyre på Traktorveg 46.5 km 0.7 km
Sving skarpt høyre for å bli på Traktorveg 47.2 km 0.7 km
Sving høyre på GangSykkelVegSenterlinje 47.9 km 1.5 km
Sving høyre på VegSenterlinje 49.3 km 0.1 km
Sving venstre på Sti 49.5 km 0.1 km
Sving høyre på VegSenterlinje 49.6 km 0.9 km
Retning venstre på Sti 50.5 km 3.1 km
Sving venstre for å bli på Sti 53.6 km 5.2 km
Retning høyre på VegSenterlinje 58.8 km 0.1 km
Sving venstre på Sti 58.8 km 1.2 km
Sving høyre på Traktorveg 60.0 km 0.3 km
Retning høyre på Sti 60.3 km 1.2 km
Sving høyre for å bli på Sti 61.6 km 0.6 km
Retning venstre på Traktorveg 62.2 km 0.1 km
Sving høyre på VegSenterlinje 62.3 km 2.3 km
Sving venstre på Sti 64.6 km 0.1 km
Sving venstre for å bli på Sti 64.7 km 0.6 km
Sving venstre på Steinsvollveien 65.2 km 3.7 km
Sving skarpt høyre på Sti 68.9 km 0.4 km
Sving høyre på Sti 69.4 km 1.4 km
Sving skarpt høyre for å bli på Sti 70.8 km 0.0 km
Sving skarpt venstre for å bli på Sti 70.8 km 0.4 km
Sving skarpt venstre for å bli på Sti 71.2 km 0.2 km
Sving venstre på VegSenterlinje 71.4 km 6.1 km
Sving venstre på VegSenterlinje 77.5 km 0.3 km
Sving venstre på VegSenterlinje 77.8 km 0.5 km
Retning høyre på Traktorveg 78.2 km 0.2 km
Sving høyre for å bli på Traktorveg 78.5 km 1.3 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 79.8 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på GangSykkelVegSenterlinje 79.8 km 0.5 km
Retning venstre på VegSenterlinje 80.4 km 0.2 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 80.6 km 3.5 km
Sving venstre på Traktorveg 84.0 km 2.5 km
Sving høyre på VegSenterlinje 86.6 km 0.3 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 86.9 km 1.7 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 88.5 km 0.4 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 89.0 km 1.1 km
Retning høyre på Traktorveg 90.1 km 0.2 km
Retning høyre på VegSenterlinje 90.3 km 1.0 km
Sving høyre på Sti 91.2 km 0.4 km
Sving høyre på VegSenterlinje 91.6 km 0.4 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 92.0 km 0.5 km
Sving venstre på Sti 92.5 km 1.2 km
Sving skarpt høyre på Traktorveg 93.7 km 0.1 km
Sving skarpt venstre på VegSenterlinje 93.8 km 4.2 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 97.9 km 3.3 km
Retning høyre på Sti 101.2 km 0.8 km
Sving høyre for å bli på Sti 102.0 km 0.1 km
Retning venstre for å bli på Sti 102.1 km 0.1 km
Sving høyre for å bli på Sti 102.2 km 0.5 km
Retning høyre på VegSenterlinje 102.7 km 1.0 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 103.7 km 1.4 km
Retning høyre på Sti 105.1 km 4.7 km
Sving høyre for å bli på Sti 109.8 km 0.1 km
Sving høyre for å bli på Sti 109.8 km 4.6 km
Sving skarpt høyre for å bli på Sti 114.4 km 32.7 km
Retning høyre for å bli på Sti 147.1 km 1.6 km
Sving høyre på Sti 148.7 km 14.8 km
Sving skarpt høyre på Traktorveg 163.6 km 0.0 km
Sving skarpt venstre for å bli på Traktorveg 163.6 km 0.3 km
Retning venstre på Sti 163.8 km 1.7 km
Sving venstre på VegSenterlinje 165.5 km 0.5 km
Sving skarpt venstre på Sti 166.1 km 1.8 km
Sving venstre på VegSenterlinje 167.8 km 19.2 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 187.0 km 23.3 km
Sving skarpt høyre for å bli på Sti 210.3 km 5.3 km
Sving venstre i Tuvavegen for å bli på Sti 215.7 km 12.5 km
Sving venstre på Traktorveg 228.1 km 0.7 km
Sving skarpt høyre på VegSenterlinje 228.8 km 0.1 km
Sving venstre på Sti 228.9 km 23.7 km
Sving høyre for å bli på Sti 252.6 km 4.6 km
Sving høyre for å bli på Sti 257.1 km 0.4 km
Sving venstre på VegSenterlinje 257.6 km 1.0 km
Retning venstre på Traktorveg 258.6 km 20.6 km
Retning venstre på Traktorveg 279.3 km 7.3 km
Sving venstre i Sti for å bli på Traktorveg 286.5 km 21.6 km
Sving venstre på Sti 308.1 km 0.3 km
Retning venstre for å bli på VegSenterlinje 308.4 km 0.5 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 308.9 km 0.1 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 308.9 km 0.2 km
Fortsett på Traktorveg 309.1 km 0.9 km
Retning venstre på VegSenterlinje 310.0 km 0.6 km
Retning venstre for å bli på VegSenterlinje 310.6 km 0.3 km
Sving venstre på Sti 310.9 km 12.6 km
Sving skarpt venstre for å bli på Sti 323.5 km 13.2 km
Sving venstre for å bli på Sti 336.7 km 2.1 km
Sving høyre for å bli på Sti 338.8 km 1.3 km
Sving skarpt venstre på VegSenterlinje 340.1 km 7.3 km
Sving høyre på Sti 347.4 km 0.3 km
Sving høyre på VegSenterlinje 347.7 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 347.7 km 0.8 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 348.5 km 4.3 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 352.8 km 0.3 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 353.1 km 0.6 km
Sving høyre på Sti 353.8 km 0.1 km
Sving skarpt venstre for å bli på Sti 353.8 km 2.9 km
Retning venstre på Traktorveg 356.7 km 2.2 km
Retning høyre på VegSenterlinje 358.9 km 0.3 km
Sving skarpt venstre på VegSenterlinje 359.1 km 0.1 km
Sving skarpt høyre på Sti 359.3 km 0.2 km
Sving venstre for å bli på Sti 359.5 km 0.0 km
Sving høyre på VegSenterlinje 359.5 km 8.7 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 368.2 km 0.7 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 368.9 km 2.9 km
Retning venstre på Sti 371.8 km 4.4 km
Sving skarpt venstre i Hardangervegen for å bli på VegSenterlinje 376.2 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på GangSykkelVegSenterlinje 376.2 km 0.5 km
Sving skarpt venstre på Vetleflaten 376.7 km 0.1 km
Sving skarpt høyre på Furevegen 376.8 km 0.2 km
Sving høyre på Bordalsvegen 377.1 km 0.1 km
Sving venstre på Movegen 377.1 km 0.3 km
Sving skarpt venstre på Groadalen 377.4 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på GangSykkelveg 377.5 km 0.2 km
Sving høyre på Nyresvegen 377.6 km 0.0 km
Sving venstre på Gjernesvegen 377.6 km 0.4 km
Sving høyre på Russarvegen 378.1 km 0.1 km
Sving venstre på Sti 378.2 km 0.1 km
Sving høyre på VegSenterlinje 378.3 km 1.6 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 379.9 km 2.3 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 382.2 km 0.2 km
Fortsett på Traktorveg 382.4 km 0.7 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 383.1 km 0.1 km
Sving høyre på Traktorveg 383.2 km 0.2 km
Retning venstre på Sti 383.4 km 0.7 km
Sving skarpt høyre for å bli på Sti 384.2 km 0.2 km
Sving skarpt venstre for å bli på Sti 384.4 km 14.8 km
Sving høyre for å bli på Sti 399.2 km 3.4 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 402.6 km 5.9 km
Sving høyre på Traktorveg 408.4 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på Traktorveg 408.4 km 0.0 km
Retning høyre på VegSenterlinje 408.5 km 4.5 km
Sving venstre på Sti 412.9 km 1.6 km
Sving høyre for å bli på Sti 414.5 km 0.1 km
Sving høyre for å bli på Sti 414.6 km 4.8 km
Sving høyre for å bli på Sti 419.4 km 3.0 km
Sving skarpt venstre for å bli på Sti 422.4 km 2.2 km
Sving høyre på VegSenterlinje 424.6 km 6.9 km
Retning venstre for å bli på VegSenterlinje 431.5 km 0.4 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 431.9 km 8.7 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 440.6 km 2.0 km
Retning venstre på Sti 442.6 km 0.0 km
Sving venstre på VegSenterlinje 442.6 km 1.3 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 443.9 km 0.3 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 444.2 km 0.0 km
Sving venstre på GangSykkelveg 444.2 km 0.1 km
Retning høyre på VegSenterlinje 444.4 km 0.4 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 444.7 km 0.1 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 444.8 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 444.9 km 0.3 km
Retning høyre på VegSenterlinje 445.2 km 1.0 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 446.2 km 0.1 km
Sving skarpt høyre på VegSenterlinje 446.2 km 0.0 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 446.3 km 1.9 km
Retning venstre på GangSykkelveg 448.2 km 0.6 km
Sving venstre på VegSenterlinje 448.8 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 448.8 km 0.8 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 449.6 km 1.1 km
Sving høyre på Sti 450.7 km 0.0 km
Retning høyre på VegSenterlinje 450.7 km 0.4 km
Sving venstre i Traktorveg for å bli på VegSenterlinje 451.1 km 1.3 km
Retning venstre på VegSenterlinje 452.4 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 452.4 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 452.5 km 0.0 km
Sving venstre på GangSykkelVegSenterlinje 452.5 km 0.5 km
Retning høyre på VegSenterlinje 452.9 km 0.4 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 453.3 km 0.3 km
Sving venstre på VegSenterlinje 453.6 km 0.0 km
Sving høyre på GangSykkelVegSenterlinje 453.7 km 0.4 km
Sving venstre på VegSenterlinje 454.0 km 2.0 km
Sving skarpt høyre i Hardangervegen for å bli på VegSenterlinje 456.1 km 0.1 km
Sving høyre i Hardangervegen for å bli på VegSenterlinje 456.2 km 0.0 km
Sving venstre på Sti 456.2 km 0.1 km
Sving venstre på Traktorveg 456.3 km 0.1 km
Sving høyre på Sti 456.4 km 0.2 km
Sving venstre for å bli på Sti 456.6 km 0.1 km
Sving høyre for å bli på Sti 456.8 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på Sti 456.8 km 7.4 km
Sving høyre for å bli på Sti 464.3 km 2.8 km
Retning venstre på Gullfjellsvegen 467.0 km 0.6 km
Sving venstre i Sti for å bli på Gullfjellsvegen 467.6 km 0.7 km
Sving høyre for å bli på Gullfjellsvegen 468.3 km 1.1 km
Retning høyre for å bli på Gullfjellsvegen 469.4 km 0.0 km
Retning høyre for å bli på Gullfjellsvegen 469.4 km 2.1 km
Sving høyre for å bli på Gullfjellsvegen 471.5 km 2.6 km
Sving venstre på Unnelandsvegen 474.1 km 0.1 km
Sving høyre for å bli på Unnelandsvegen 474.2 km 0.8 km
Sving høyre på Lonaleitet 474.9 km 0.1 km
Sving venstre i Langedalen for å bli på Lonaleitet 475.1 km 0.4 km
Sving høyre på Hardangervegen 475.5 km 0.0 km
Sving høyre på Traktorveg 475.5 km 0.1 km
Sving venstre på Kalihaugen 475.7 km 0.8 km
Retning venstre for å bli på Sti 476.4 km 4.2 km
Sving høyre for å bli på Sti 480.7 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på Sti 480.7 km 1.3 km
Sving venstre for å bli på Sti 482.0 km 0.2 km
Sving høyre på Bjørndalen 482.2 km 0.1 km
Sving venstre på GangSykkelVegSenterlinje 482.3 km 0.0 km
Retning venstre på FrittståendeTrapp 482.3 km 0.0 km
Sving høyre på GangSykkelVegSenterlinje 482.3 km 0.1 km
Sving venstre på Bjørndalen 482.3 km 0.2 km
Sving venstre på Årstadveien 482.6 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på Årstadgeilen 482.6 km 0.4 km
Sving skarpt venstre på Fløenbakken 483.0 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på GangSykkelVegSenterlinje 483.0 km 1.1 km
Retning høyre på Lungegårdskaien 484.1 km 0.1 km
Sving skarpt høyre for å bli på Lungegårdskaien 484.3 km 0.6 km
Sving venstre på GangSykkelVegSenterlinje 484.9 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på GangSykkelVegSenterlinje 484.9 km 0.3 km
Sving skarpt høyre i Christies gate for å bli på GangSykkelVegSenterlinje 485.2 km 0.1 km
Sving venstre i Christies gate for å bli på GangSykkelVegSenterlinje 485.2 km 0.1 km
Sving venstre på Starvhusgaten 485.3 km 0.1 km
Sving skarpt høyre på Torgallmenningen 485.4 km 0.1 km
Sving skarpt venstre i Rådhusgaten for å bli på Torgallmenningen 485.4 km --
Innsenderen: erihe
Starter i: Røa, Oslo, NO
Lengde: 485.4 kilometer
Høydeprofil: + 16381 / - 16532 m
Maks helning
Snitt helning
Underlag: Ukjent