<<

Fjell via Kjeringhøgda, Skjelbreia, Tømmeråsen til Krokhol

0 kommentarer
Passer For
LENGDE
14.6
KM
STIGNING
348
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
Fra bussholdeplass Fjell opp til Kjerringshøgda på fin sti. Rundt og ned til Bysetermåsan.
Videre på sti langs Svartor til raften.
Over på andre siden og sti til Skjelbreia.
Ned og opp Tømmeråsen videre til Krokhol.
  veiviser Lengde Etappe
  Retning venstre på Sti 2.6 km 0.2 km
  Retning høyre på Traktorveg 2.9 km 0.2 km
  Sving høyre på Sti 3.1 km 0.6 km
  Sving høyre for å bli på Sti 3.6 km 0.7 km
  Sving venstre for å bli på Sti 4.3 km 0.2 km
  Sving venstre for å bli på Sti 4.5 km 1.0 km
  Sving venstre på Rausjøveien 5.5 km 0.0 km
  Sving venstre på Traktorveg 5.5 km 0.0 km
  Ankomst på destinasjon, på høyre 5.5 km 0.5 km
  Retning venstre i Vangenveien for å bli på Rausjøveien 6.0 km 0.7 km
  Sving høyre på Sti 6.6 km 0.0 km
  Sving høyre på Traktorveg 6.7 km 1.6 km
  Sving høyre på Sti 8.3 km 0.9 km
  Sving høyre for å bli på Sti 9.1 km 0.7 km
  Sving høyre i Traktorveg for å bli på Sti 9.8 km 0.0 km
  Ankomst på destinasjon, på høyre 9.8 km 0.0 km
  Sving venstre på Vangenveien 9.8 km 0.5 km
  Sving høyre på Traktorveg 10.3 km 0.0 km
  Sving skarpt høyre på Sti 10.3 km 0.7 km
  Sving høyre for å bli på Sti 10.9 km 1.6 km
  Sving venstre for å bli på Sti 12.6 km 1.0 km
  Sving venstre for å bli på Sti 13.6 km 0.5 km
  Sving venstre på VegSenterlinje 14.1 km --
  Innsenderen: Turpia
  Starter i: Fjell, Akershus, NO
  Lengde: 14.6 kilometer
  Høydeprofil: + 348 / - 381 m
  Maks helning
  Snitt helning
  Underlag: Ukjent
  Egnet for: Fottur