<<

Tonsehagen - Årvollåsen - Alnasjøen - Alnahøgdene - Tonsehagen

0 kommentarer
Passer For
LENGDE
11.7
KM
STIGNING
341
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
11 km tur fra Tonsehagen opp Årvollsåsen ned til Alnasjøen, opp Alnahødgdene og rundt Alna med retur til Tonsehagen over Kolåstoppen.
veiviser Lengde Etappe
Sving høyre i Anna Rogstads vei for å bli på VegSenterlinje 0.2 km 0.8 km
Sving venstre på Sti 0.9 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på Sti 1.0 km 1.0 km
Sving venstre for å bli på Sti 2.0 km 0.2 km
Sving høyre for å bli på Sti 2.2 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på Sti 2.2 km 0.4 km
Ankomst på destinasjon, på høyre 2.6 km 0.7 km
Retning venstre i VegSenterlinje for å bli på Sti 3.3 km 0.6 km
Sving høyre for å bli på Sti 3.9 km 1.0 km
Sving høyre for å bli på Sti 4.9 km 0.1 km
Sving venstre for å bli på Sti 5.0 km 0.5 km
Sving skarpt venstre for å bli på Sti 5.5 km 0.4 km
Sving venstre for å bli på Sti 5.8 km 0.3 km
Sving høyre for å bli på Sti 6.1 km 0.1 km
Ankomst på destinasjon, på høyre 6.3 km 0.7 km
Sving høyre for å bli på Sti 7.0 km 0.0 km
Sving skarpt høyre for å bli på Sti 7.0 km 0.6 km
Retning høyre på Sti 7.5 km 0.2 km
Sving venstre for å bli på Sti 7.7 km 0.1 km
Sving høyre for å bli på Sti 7.8 km 0.4 km
Sving skarpt venstre for å bli på Sti 8.2 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på Sti 8.3 km 0.5 km
Sving skarpt høyre for å bli på Sti 8.8 km 0.9 km
Sving venstre på VegSenterlinje 9.7 km 0.8 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 10.5 km 0.0 km
Sving høyre på Sti 10.5 km 0.3 km
Sving skarpt høyre for å bli på Sti 10.8 km 0.8 km
Sving høyre på Rødbergveien 11.6 km --
Innsenderen: Turpia
Starter i: Kolås, Oslo, NO
Lengde: 11.7 kilometer
Høydeprofil: + 341 / - 342 m
Maks helning
Snitt helning
Underlag: Merket sti / skiløype
Egnet for: Fottur, Løpe, Skogstur