<<

kikut via vjørnsjøhelvete

0 kommentarer
LENGDE
14.6
KM
STIGNING
461
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
veiviser Lengde Etappe
Sving høyre på VegSenterlinje 1.0 km 1.7 km
Retning venstre på Sti 2.7 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på Sti 2.7 km 0.1 km
Sving skarpt høyre for å bli på Sti 2.7 km 0.5 km
Sving høyre på VegSenterlinje 3.2 km 0.1 km
Sving venstre i Traktorveg for å bli på VegSenterlinje 3.4 km 0.5 km
Sving venstre på Traktorveg 3.9 km 0.2 km
Sving høyre på Sti 4.1 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på Sti 4.1 km 0.2 km
Sving venstre for å bli på Sti 4.3 km 0.3 km
Sving venstre for å bli på Sti 4.6 km 1.1 km
Sving venstre for å bli på Sti 5.7 km 0.3 km
Sving venstre på VegSenterlinje 6.0 km 0.0 km
Sving høyre på Sti 6.0 km 0.3 km
Sving venstre for å bli på Sti 6.2 km 2.3 km
Retning venstre for å bli på Sti 8.6 km 0.3 km
Sving høyre for å bli på Sti 8.9 km 0.8 km
Sving venstre på VegSenterlinje 9.7 km 0.9 km
Sving venstre på Sti 10.6 km 0.2 km
Sving høyre for å bli på Sti 10.9 km 3.0 km
Sving høyre for å bli på Sti 13.8 km 0.0 km
Retning venstre for å bli på Sti 13.8 km 0.2 km
Sving høyre for å bli på Sti 14.0 km --
Innsenderen: kassi
Starter i: Sandås, Oslo, NO
Lengde: 14.6 kilometer
Høydeprofil: + 461 / - 292 m
Maks helning
Snitt helning
Underlag: Ukjent