<<

tur123

0 kommentarer
LENGDE
118.0
KM
STIGNING
4553
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
veiviser Lengde Etappe
Sving høyre på VegSenterlinje 0.1 km 0.7 km
Sving venstre på Sti 0.7 km 0.1 km
Retning venstre på VegSenterlinje 0.8 km 0.1 km
Sving høyre på Sti 0.9 km 0.9 km
Sving venstre på VegSenterlinje 1.8 km 0.1 km
Retning venstre i Sti for å bli på VegSenterlinje 1.9 km 0.1 km
Retning høyre for å bli på VegSenterlinje 2.0 km 1.2 km
Sving skarpt venstre på Sti 3.2 km 11.2 km
Sving venstre for å bli på Sti 14.4 km 2.9 km
Sving skarpt høyre for å bli på Sti 17.3 km 6.9 km
Sving venstre for å bli på Sti 24.2 km 0.1 km
Sving venstre for å bli på Sti 24.2 km 0.1 km
Sving venstre for å bli på Sti 24.3 km 1.1 km
Sving høyre for å bli på Sti 25.4 km 8.2 km
Sving venstre for å bli på Sti 33.6 km 3.3 km
Sving skarpt venstre på Sti 36.9 km 14.0 km
Sving høyre for å bli på Sti 51.0 km 2.5 km
Retning høyre på Traktorveg 53.5 km 4.4 km
Sving skarpt venstre på Traktorveg 57.9 km 0.4 km
Sving venstre på Sti 58.4 km 4.2 km
Retning høyre for å bli på Sti 62.5 km 0.1 km
Sving høyre for å bli på Sti 62.6 km 8.9 km
Sving venstre på VegSenterlinje 71.6 km 0.5 km
Sving høyre på Traktorveg 72.1 km 0.2 km
Sving venstre for å bli på Traktorveg 72.3 km 18.5 km
Sving venstre på VegSenterlinje 90.7 km 0.2 km
Retning høyre for å bli på VegSenterlinje 90.9 km 1.7 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 92.6 km 0.5 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 93.1 km 9.5 km
Sving høyre på VegSenterlinje 102.6 km 0.0 km
Sving venstre på Sti 102.6 km 1.0 km
Sving venstre på Traktorveg 103.7 km 0.4 km
Sving høyre på Sti 104.1 km 0.1 km
Sving venstre for å bli på Sti 104.2 km 0.2 km
Sving skarpt høyre for å bli på Sti 104.4 km 0.1 km
Sving skarpt venstre for å bli på Sti 104.5 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på VegSenterlinje 104.5 km 0.2 km
Retning venstre på Sti 104.7 km 2.1 km
Sving venstre for å bli på Sti 106.8 km 5.5 km
Sving venstre på VegSenterlinje 112.3 km 1.6 km
Sving venstre på Sti 113.9 km 0.5 km
Sving høyre for å bli på Sti 114.4 km 0.7 km
Sving venstre på VegSenterlinje 115.1 km 0.0 km
Sving høyre på Traktorveg 115.1 km 1.0 km
Sving skarpt venstre på Traktorveg 116.1 km 1.4 km
Retning høyre for å bli på VegSenterlinje 117.5 km --
Innsenderen: Jan-Sigurd
Starter i: Jenstad, Møre og Romsdal, NO
Lengde: 118.0 kilometer
Høydeprofil: + 4553 / - 4292 m
Maks helning
Snitt helning
Underlag: Ukjent