<<

kaput

0 kommentarer
LENGDE
12.7
MILES
STIGNING
4929
FEET
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
Innsenderen: Lilli Marie Ofstad
Starter i: Kaperfossen, Troms, NO
Lengde: 12.7 miles
Høydeprofil: + 4929 / - 4907 ft
Maks helning
Snitt helning
Underlag: Ukjent