<<

Toten rundt fra Reinsvoll til Gjøvik

0 kommentarer
LENGDE
42.1
KM
STIGNING
532
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
veiviser Lengde Etappe
Sving høyre på Storgata 0.1 km 0.0 km
Sving venstre på Sentrumsgata 0.1 km 0.2 km
Sving skarpt høyre på GangSykkelveg 0.2 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på GangSykkelveg 0.2 km 0.2 km
Sving høyre for å bli på GangSykkelveg 0.4 km 0.1 km
Retning høyre på VegSenterlinje 0.5 km 0.1 km
Sving venstre i Frøsakervegen for å bli på VegSenterlinje 0.6 km 0.1 km
Retning venstre på Traktorveg 0.7 km 0.9 km
Retning høyre på VegSenterlinje 1.5 km 2.2 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 3.7 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 3.7 km 1.0 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 4.7 km 3.0 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 7.7 km 1.4 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 9.2 km 1.8 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 10.9 km 0.1 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 11.0 km 0.4 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 11.5 km 0.2 km
Retning høyre på Traktorveg 11.7 km 1.1 km
Retning venstre på VegSenterlinje 12.8 km 2.7 km
Retning venstre på GangSykkelveg 15.5 km 0.2 km
Sving skarpt høyre på GangSykkelVegSenterlinje 15.7 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på GangSykkelveg 15.7 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på VegSenterlinje 15.7 km 1.4 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 17.1 km 0.4 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 17.5 km 0.3 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 17.7 km 0.2 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 17.9 km 0.3 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 18.2 km 0.4 km
Sving høyre i VegSenterlinje for å bli på GangSykkelveg 18.5 km 0.4 km
Sving høyre på VegSenterlinje 18.9 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 18.9 km 0.2 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 19.1 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 19.1 km 0.8 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 19.9 km 0.0 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 19.9 km 0.5 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 20.4 km 0.4 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 20.9 km 1.6 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 22.4 km 0.2 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 22.7 km 0.9 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 23.6 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 23.6 km 0.2 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 23.8 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 23.8 km 0.7 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 24.5 km 0.6 km
Retning venstre på Sti 25.2 km 0.1 km
Retning høyre på Traktorveg 25.2 km 0.1 km
Sving venstre på GangSykkelveg 25.3 km 0.4 km
Sving skarpt høyre på VegSenterlinje 25.7 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på GangSykkelveg 25.7 km 0.4 km
Sving skarpt høyre på VegSenterlinje 26.1 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på GangSykkelveg 26.1 km 0.6 km
Sving skarpt venstre på VegSenterlinje 26.8 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på GangSykkelveg 26.8 km 0.5 km
Fortsett på VegSenterlinje 27.2 km 0.1 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 27.3 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 27.3 km 0.1 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 27.4 km 0.0 km
Sving høyre på GangSykkelveg 27.4 km 0.2 km
Sving høyre på VegSenterlinje 27.6 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 27.6 km 0.2 km
Sving skarpt venstre på VegSenterlinje 27.8 km 0.0 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 27.9 km 0.3 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 28.2 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på GangSykkelveg 28.2 km 0.1 km
Sving venstre på VegSenterlinje 28.3 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 28.3 km 0.1 km
Retning høyre på VegSenterlinje 28.4 km 4.0 km
Sving høyre for å bli på Kjørebane 32.4 km 1.5 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 33.9 km 0.0 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 33.9 km 0.5 km
Sving venstre på Traktorveg 34.4 km 0.0 km
Sving høyre på VegSenterlinje 34.4 km 2.2 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 36.6 km 0.1 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 36.7 km 2.4 km
Sving venstre i Østre Totenveg for å bli på VegSenterlinje 39.1 km 0.0 km
Retning høyre på GangSykkelVegSenterlinje 39.1 km 0.3 km
Sving skarpt høyre på Rambekkvegen 39.4 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på Østre Totenveg 39.4 km 0.5 km
Retning høyre på GangSykkelveg 39.9 km 0.7 km
Sving skarpt venstre på Johan Bojers veg 40.5 km 0.0 km
Sving høyre på Østre Totenveg 40.5 km 0.7 km
Sving skarpt høyre på Bakkestumpen 41.2 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på GangSykkelveg 41.2 km 0.0 km
Sving venstre på Fortau 41.3 km 0.2 km
Sving skarpt høyre på Olavs gate 41.4 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på Strandgata 41.4 km 0.3 km
Retning høyre for å bli på Strandgata 41.8 km --
Innsenderen: øyvind
Starter i: Reinsvoll, Oppland, NO
Lengde: 42.1 kilometer
Høydeprofil: + 532 / - 759 m
Maks helning
Snitt helning
Underlag: Ukjent