<<

joakim

0 kommentarer
LENGDE
13.6
KM
STIGNING
123
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
veiviser Lengde Etappe
Sving høyre for å bli på Orresvingen 0.0 km 0.1 km
Retning venstre for å bli på Orresvingen 0.1 km 0.2 km
Sving venstre på Tranevegen 0.3 km 0.0 km
Sving høyre på Tiurkroken 0.3 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på GangSykkelveg 0.3 km 0.2 km
Sving skarpt høyre på Nordbyvegen 0.5 km 0.5 km
Sving høyre på Vårvegen 1.0 km 0.0 km
Sving venstre på GangSykkelveg 1.0 km 0.4 km
Sving venstre for å bli på Traktorveg 1.4 km 1.5 km
Sving skarpt venstre på VegSenterlinje 2.9 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på Traktorveg 2.9 km 0.8 km
Sving venstre på Almenningen 3.7 km 0.9 km
Sving skarpt venstre på Hauersetervegen 4.7 km 1.2 km
Sving høyre i Hauersetervegen for å bli på VegSenterlinje 5.9 km 1.4 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 7.3 km 2.2 km
Sving skarpt høyre på Traktorveg 9.5 km 0.1 km
Sving høyre på VegSenterlinje 9.7 km 0.2 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 9.8 km 1.5 km
Sving venstre på Traktorveg 11.3 km 0.3 km
Sving venstre på Sætrevegen 11.6 km 0.3 km
Sving skarpt høyre på Traktorveg 12.0 km 1.1 km
Sving høyre i Vardevegen for å bli på VegSenterlinje 13.0 km 0.5 km
Sving venstre i Sessvollvegen for å bli på VegSenterlinje 13.5 km --
Innsenderen: Herman Sanne-Halvorsen
Starter i: Nordby, Akershus, NO
Lengde: 13.6 kilometer
Høydeprofil: + 123 / - 160 m
Maks helning
Snitt helning
Underlag: Ukjent