<<

10k i nærområdet 2

0 kommentarer
LENGDE
10.2
KM
STIGNING
100
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
veiviser Lengde Etappe
Sving høyre på Granholmlia 0.0 km 0.4 km
Retning venstre på Lønnegloveveien 0.4 km 0.1 km
Sving venstre på Båtstangveien 0.5 km 0.1 km
Sving skarpt høyre på GangSykkelveg 0.6 km 0.6 km
Retning høyre på Store Berganveien 1.2 km 0.0 km
Sving venstre på Hystadveien 1.2 km 0.2 km
Sving skarpt venstre på GangSykkelveg 1.4 km 0.1 km
Sving høyre på VegSenterlinje 1.5 km 0.3 km
Sving høyre i Soleveien for å bli på GangSykkelveg 1.8 km 0.7 km
Sving skarpt venstre på Hystadveien 2.5 km 0.1 km
Sving venstre på GangSykkelveg 2.6 km 0.5 km
Sving høyre på Haukeveien 3.1 km 0.0 km
Retning høyre på Traktorveg 3.1 km 0.0 km
Retning venstre på Haukeveien 3.1 km 0.0 km
Retning høyre på GangSykkelveg 3.1 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på GangSykkelveg 3.2 km 0.1 km
Sving høyre på VegSenterlinje 3.2 km 0.3 km
Sving høyre i Haukeveien for å bli på VegSenterlinje 3.6 km 0.0 km
Sving venstre på GangSykkelveg 3.6 km 0.4 km
Sving venstre på Haneholmveien 4.0 km 0.6 km
Sving høyre i VegSenterlinje for å bli på Haneholmveien 4.6 km 0.2 km
Retning høyre i VegSenterlinje for å bli på Haneholmveien 4.8 km 1.0 km
Sving venstre på Store Berganveien 5.8 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på GangSykkelveg 5.8 km 0.1 km
Sving høyre for å bli på GangSykkelveg 5.9 km 0.0 km
Sving venstre på Haneholmveien 5.9 km 0.4 km
Sving venstre på Kiserødveien 6.4 km 0.2 km
Sving høyre i Ødegårdsveien for å bli på Kiserødveien 6.5 km 0.0 km
Sving venstre i Marihaugen for å bli på Kiserødveien 6.5 km 0.3 km
Sving skarpt venstre i Kiserødveien for å bli på VegSenterlinje 6.8 km 0.4 km
Sving skarpt høyre på Åsane terrasse 7.2 km 0.3 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 7.6 km 0.0 km
Sving venstre i Dåpaløkka for å bli på VegSenterlinje 7.6 km 0.4 km
Sving venstre på Teksleåsen 8.0 km 0.5 km
Sving skarpt høyre på Hystadveien 8.5 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på Teksleåsen 8.5 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på GangSykkelveg 8.5 km 0.3 km
Sving venstre på Åsane 8.8 km 0.0 km
Sving høyre på GangSykkelveg 8.8 km 0.2 km
Sving høyre for å bli på GangSykkelveg 9.0 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på GangSykkelveg 9.0 km 0.0 km
Sving høyre på Hystadveien 9.0 km 0.0 km
Retning høyre på VegSenterlinje 9.1 km 0.3 km
Sving høyre i Hystadveien for å bli på VegSenterlinje 9.4 km 0.0 km
Sving høyre i Hystadveien for å bli på VegSenterlinje 9.4 km 0.2 km
Sving høyre på GangSykkelveg 9.6 km 0.0 km
Sving høyre på Båtstangveien 9.6 km 0.1 km
Sving høyre på Lønnegloveveien 9.7 km 0.5 km
Sving skarpt venstre i Hvalåsveien for å bli på VegSenterlinje 10.2 km --
Innsenderen: Ståle Matre
Starter i: Lofterød, Vestfold, NO
Lengde: 10.2 kilometer
Høydeprofil: + 100 / - 94 m
Maks helning
Snitt helning
Underlag: Ukjent