<<

trimrunde

0 kommentarer
Passer For
LENGDE
6.9
KM
STIGNING
98
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
veiviser Lengde Etappe
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 0.0 km 0.0 km
Sving venstre på GangSykkelveg 0.1 km 0.2 km
Sving høyre på Langhusveien 0.2 km 0.0 km
Sving høyre på GangSykkelVegSenterlinje 0.3 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på GangSykkelveg 0.3 km 0.1 km
Sving skarpt høyre på VegSenterlinje 0.4 km 2.0 km
Sving høyre i Sti for å bli på Traktorveg 2.4 km 0.6 km
Sving høyre for å bli på Traktorveg 3.0 km 0.2 km
Sving skarpt høyre på Eikjolveien 3.2 km 0.0 km
Sving venstre i VegSenterlinje for å bli på Eikjolveien 3.2 km 0.0 km
Sving høyre i VegSenterlinje for å bli på Eikjolveien 3.3 km 2.4 km
Retning høyre på GangSykkelveg 5.7 km 0.3 km
Retning høyre for å bli på GangSykkelveg 6.0 km 0.1 km
Retning venstre i VegSenterlinje for å bli på GangSykkelveg 6.1 km 0.1 km
Sving venstre i Kirkeveien for å bli på GangSykkelveg 6.2 km 0.2 km
Retning venstre på Kirkeveien 6.4 km 0.2 km
Retning venstre på GangSykkelVegSenterlinje 6.6 km 0.0 km
Retning høyre på GangSykkelveg 6.6 km 0.1 km
Sving høyre i GangSykkelveg for å bli på GangSykkelVegSenterlinje 6.6 km 0.0 km
Sving venstre på GangSykkelveg 6.7 km 0.1 km
Sving høyre på VegSenterlinje 6.8 km 0.0 km
Ankomst på destinasjon, på høyre 6.8 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 6.8 km 0.0 km
Ankomst på destinasjon, på høyre 6.8 km --
Innsenderen: Finn M
Starter i: Ski, Akershus, NO
Lengde: 6.9 kilometer
Høydeprofil: + 98 / - 98 m
Maks helning
Snitt helning
Underlag: Asfalt- grusvei
Egnet for: Fottur