<<

Granavollen hele 1

0 kommentarer
Passer For
LENGDE
67.4
KM
STIGNING
1807
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
veiviser Lengde Etappe
Sving venstre for å bli på GangSykkelVegSenterlinje 0.9 km 0.9 km
Sving skarpt høyre på Sti 1.7 km 0.1 km
Retning høyre på GangSykkelVegSenterlinje 1.9 km 0.0 km
Sving skarpt venstre for å bli på GangSykkelVegSenterlinje 1.9 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på Ankerveien 1.9 km 0.1 km
Sving venstre på GangSykkelVegSenterlinje 1.9 km 0.1 km
Sving høyre for å bli på GangSykkelVegSenterlinje 2.1 km 0.4 km
Sving venstre på Sti 2.5 km 0.1 km
Retning høyre på VegSenterlinje 2.6 km 0.4 km
Sving høyre på VegSenterlinje 3.0 km 0.6 km
Sving høyre i Sti for å bli på VegSenterlinje 3.6 km 0.4 km
Fortsett på VegSenterlinje 4.0 km 0.4 km
Sving venstre på Sti 4.4 km 0.0 km
Sving høyre på Traktorveg 4.4 km 0.4 km
Fortsett på VegSenterlinje 4.8 km 0.2 km
Sving skarpt høyre i Zinoberveien for å bli på VegSenterlinje 5.1 km 0.4 km
Sving venstre i Sti for å bli på VegSenterlinje 5.5 km 0.3 km
Sving høyre i Sørkedalsveien for å bli på VegSenterlinje 5.8 km 3.0 km
Sving høyre på Sti 8.8 km 0.2 km
Ankomst på destinasjon, på høyre 9.0 km 0.0 km
Dra avsted Location 2 9.0 km 0.0 km
Dra tilbake Vest på Sti 9.0 km 0.2 km
Sving høyre på VegSenterlinje 9.2 km 0.2 km
Sving skarpt høyre i Sørkedalsveien for å bli på VegSenterlinje 9.4 km 1.1 km
Sving skarpt høyre på Sti 10.5 km 1.5 km
Retning venstre på Sakariasveien 12.0 km 2.0 km
Sving skarpt høyre på Sti 14.0 km 0.4 km
Sving venstre for å bli på Sti 14.3 km 0.3 km
Sving høyre på VegSenterlinje 14.6 km 0.8 km
Sving skarpt høyre på Sti 15.4 km 2.1 km
Sving venstre for å bli på Sti 17.6 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på Sti 17.6 km 0.0 km
Retning venstre for å bli på Sti 17.6 km 0.2 km
Sving høyre for å bli på Sti 17.8 km 0.6 km
Retning høyre på VegSenterlinje 18.4 km 4.6 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 23.0 km 4.7 km
Sving høyre i Sti for å bli på VegSenterlinje 27.7 km 1.3 km
Sving venstre på Sti 28.9 km 1.6 km
Sving høyre for å bli på Sti 30.5 km 1.5 km
Retning høyre på Traktorveg 32.0 km 0.0 km
Sving høyre på VegSenterlinje 32.0 km 0.1 km
Ankomst på destinasjon, på høyre 32.1 km 0.0 km
Dra avsted Location 2 32.1 km 0.0 km
Dra tilbake Nord på VegSenterlinje 32.1 km 0.1 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 32.2 km 2.7 km
Sving høyre på Sti 34.9 km 0.2 km
Ankomst på destinasjon, på høyre 35.1 km 0.0 km
Dra avsted Location 2 35.1 km 0.0 km
Dra tilbake Vest på Sti 35.1 km 0.2 km
Sving høyre på VegSenterlinje 35.3 km 0.2 km
Retning venstre for å bli på VegSenterlinje 35.4 km 1.2 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 36.7 km 0.6 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 37.3 km 1.8 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 39.1 km 0.2 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 39.2 km 0.8 km
Sving høyre på VegSenterlinje 40.0 km 4.5 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 44.6 km 0.6 km
Sving skarpt venstre i Vestbygdvegen for å bli på VegSenterlinje 45.1 km 2.7 km
Retning venstre i Myllavegen for å bli på VegSenterlinje 47.9 km 0.0 km
Retning høyre i Myllavegen for å bli på VegSenterlinje 47.9 km 2.5 km
Sving skarpt venstre i Traktorveg for å bli på VegSenterlinje 50.3 km 5.3 km
Sving skarpt høyre i Randsfjordlinna for å bli på VegSenterlinje 55.6 km 0.4 km
Sving venstre i Randsfjordlinna for å bli på VegSenterlinje 56.0 km 0.1 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 56.1 km 0.4 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 56.5 km 0.1 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 56.6 km 0.9 km
Sving skarpt venstre i Lunnerkollen for å bli på VegSenterlinje 57.5 km 0.4 km
Sving venstre for å bli på Traktorveg 57.9 km 0.0 km
Fortsett på VegSenterlinje 58.0 km 3.8 km
Sving høyre i Traktorveg for å bli på VegSenterlinje 61.7 km 1.2 km
Sving høyre på Vienlinna 63.0 km 0.4 km
Sving venstre på Granåsvegen 63.3 km 0.0 km
Sving høyre i VegSenterlinje for å bli på Granåsvegen 63.4 km 0.5 km
Sving høyre i VegSenterlinje for å bli på Granåsvegen 63.9 km 0.1 km
Sving skarpt venstre på Gammevegen 64.1 km 0.1 km
Sving skarpt høyre på Granåsvegen 64.2 km 1.8 km
Sving venstre på Traktorveg 66.0 km 0.3 km
Sving skarpt høyre på VegSenterlinje 66.3 km 0.0 km
Sving venstre i Granåsvegen for å bli på VegSenterlinje 66.3 km 0.6 km
Sving venstre i Granavollen for å bli på VegSenterlinje 66.9 km 0.3 km
Sving høyre i Helgumsdalen for å bli på VegSenterlinje 67.2 km --
Innsenderen: Stefan Perez
Starter i: Røa, Oslo, NO
Lengde: 67.4 kilometer
Høydeprofil: + 1807 / - 1617 m
Maks helning
Snitt helning
Underlag: Grusvei
Egnet for: Terrengsykling