<<

Kikut/Tømtehytta

0 kommentarer
Passer For
LENGDE
8.8
KM
STIGNING
277
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
veiviser Lengde Etappe
Ta skarpt til høyre for å bli på VegSenterlinje 0.0 km 0.3 km
Hold høyre på Traktorveg 0.4 km 1.0 km
Hold høyre på VegSenterlinje 1.4 km 1.0 km
Ta til venstre for å bli på VegSenterlinje 2.4 km 1.5 km
Ta til høyre for å bli på VegSenterlinje 3.9 km 0.3 km
Ta til høyre på Sti 4.2 km 2.1 km
Hold venstre på VegSenterlinje 6.3 km 0.3 km
Fortsett på Traktorveg 6.6 km 1.0 km
Ta til høyre på Sti 7.6 km 0.8 km
Ta til høyre for å bli på Sti 8.4 km 0.4 km
Ta til høyre for å bli på Sti 8.8 km 0.0 km
Ta til venstre for å bli på Sti 8.8 km --
Innsenderen: Vigdis Johnsen
Starter i: Kikutstua, Oslo, NO
Lengde: 8.8 kilometer
Høydeprofil: + 277 / - 175 m
Maks helning
Snitt helning
Underlag: Ukjent
Egnet for: Fottur