<<

Tur i helgen!

0 kommentarer
Passer For
LENGDE
5.9
KM
STIGNING
249
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
  veiviser Lengde Etappe
  Ta til venstre for å bli på Lillevannsveien (VegSenterlinje) 0.0 km 1.8 km
  Hold venstre på Rødkleivfaret (VegSenterlinje) 1.8 km 0.1 km
  Ta til høyre for å bli på Rødkleivfaret (VegSenterlinje) 1.9 km 0.1 km
  Ta til høyre på VegSenterlinje 2.0 km 0.2 km
  Ta skarpt til høyre ved Rødkleivfaret for å bli på VegSenterlinje (Rødkleivfaret) 2.2 km 0.3 km
  Ta til venstre på Sti 2.5 km 0.9 km
  Ta til høyre for å bli på Sti 3.4 km 0.4 km
  Ta til høyre på VegSenterlinje 3.8 km 0.7 km
  Fortsett på Sti 4.5 km 0.3 km
  Hold venstre på VegSenterlinje 4.8 km 1.1 km
  Ta skarpt til høyre for å bli på VegSenterlinje 5.9 km --
  Innsenderen: Tom turgåer
  Starter i: Voksenåsen, Oslo, NO
  Lengde: 5.9 kilometer
  Høydeprofil: + 249 / - 184 m
  Maks helning
  Snitt helning
  Underlag: Ukjent
  Egnet for: Fottur