<<

Refsnes til Rambergåsen

0 kommentarer
Passer For
LENGDE
2.5
KM
STIGNING
132
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
Dette er en spennende tur gjennom to verneområder med rik flora og fauna.
Fra Refsnes går turen på skogsti gjennom Refsnes naturreservat med frodig løvskog. I naturreservatet har mange sangfugler og spetter tilhold. På Ramberg åpner landskapet seg med flott utsikt utover Oslofjorden.
Fra Ramberg går turen forbi Bangtjernet biotopvernområde med et variert dyreliv knyttet til amfibiefaunaen. Stor og liten salamander som begge er truete arter har tilhold ved tjernet.
Turen forsetter i spennende skogsterreng. Videre følges bred sti vest for Bangtjernet. Så tar du av fra denne på første sti til venstre. Dette er en smal sti som fører deg ut til utsiktspunktet med flott utsyn over Ramberg og Oslofjorden.

Turen går på skogstier som ikke er merket.

Kyststien, ferdselsregler m.m: http://www.moss.kommune.no/natur-og-miljo/friluftsliv/

Oslofjordens Friluftsråd med tips om opplevelser ved fjorden:
http://www.oslofjorden.org/portal/page/portal/of

Turkart Østfold: www.turkart.no/ostfold

DNT-Va... (mer)nsjø: http://vansjo.turistforeningen.no/activity.php?fo_id=7218
  veiviser Lengde Etappe
  Ta til venstre for å bli på Sti 1.4 km 0.1 km
  Ta til venstre for å bli på Sti 1.5 km 0.4 km
  Ta til venstre på VegSenterlinje 1.9 km 0.0 km
  Ta til venstre på Traktorveg 1.9 km 0.1 km
  Ta til venstre ved VegSenterlinje for å bli på Traktorveg 2.0 km 0.1 km
  Ta til høyre for å bli på Traktorveg 2.0 km 0.0 km
  Fortsett på Sti 2.1 km 0.0 km
  Ta til høyre for å bli på Sti 2.1 km 0.0 km
  Ta til høyre for å bli på Sti 2.1 km --
  Innsenderen: Moss
  Starter i: Refsnes, Østfold, NO
  Lengde: 2.5 kilometer
  Høydeprofil: + 132 / - 20 m
  Maks helning
  Snitt helning
  Underlag: Ukjent
  Egnet for: Fottur