<<

Thorbjørnsrød skanse

0 kommentarer
Passer For
LENGDE
3.8
KM
STIGNING
102
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
Thorbjørnsrød Skanse/Bjørnåsbatteriet ligger på Krapfoss med vakker utsikt over Moss. Du kan komme til skansen ved å følge kyststien fra Visitmoss til Mossefossen hvor Vansjøstien følges videre til Helleren ved Gjerrebogen. Herfra følger du Krapfossveien videre til Vålerveien hvor du går til venstre og følger slak bakke og på toppen av bakken står det skilt til skansen. I et hefte laget av «Nasjonale Festningsverk» kan du lese følgende om forsvarsverket:
«Fra slutten av 1890-tallet ble det anlagt en rekke fort og skanser langs grensen fra Kongsvinger i nord og til Svinesund i sør. Dette var ledd i arbeidet for å løsrive Norge fra unionene med Sverige. Hensikten var at befestningen skulle stoppe et eventuelt svensk angrep mot hovedstaden i tilfelle væpnet konflikt ved løsrivelsen. Batteriet ble anlagt i 1902.
Batteriet skulle dekke området mellom Dillingveien og Vansjø, møte angrep langs vei eller jernbane mellom Vansjø og Mossesundet, samt samarbeide med Orkerød batteriet og et batteri... (mer) som lå på Verksåsen. På grunn av batteriets historiske betydning er det et meget bevaringsverdig militærhistorisk landskap».

Kyststien, ferdselsregler m.m:
http://www.moss.kommune.no/natur-og-miljo/friluftsliv/

Oslofjordens Friluftsråd med tips om opplevelser ved fjorden:
http://www.oslofjorden.org/portal/page/portal/of

Turkart Østfold: www.turkart.no/ostfold

DNT-Vansjø: http://vansjo.turistforeningen.no/activity.php?fo_id=7218
  veiviser Lengde Etappe
  Ta til høyre på Storgata (VegSenterlinje) 0.3 km 0.0 km
  Ta til høyre på Th. Petersons gate (Kjørebane) 0.3 km 0.0 km
  Fortsett på Storgata (VegSenterlinje) 0.3 km 0.0 km
  Ta til høyre for å bli på Storgata (Kjørebane) 0.3 km 0.2 km
  Ta til høyre på Prinsens gate (VegSenterlinje) 0.5 km 0.0 km
  Ta skarpt til høyre på Henrich Gerners gate (VegSenterlinje) 0.5 km 0.5 km
  Fortsett på Nedre Bjerget (VegSenterlinje) 1.1 km 1.4 km
  Ta til høyre på Krapfossveien (VegSenterlinje) 2.4 km 0.3 km
  Hold høyre på GangSykkelveg 2.8 km 0.3 km
  Ta til venstre på Vålerveien (VegSenterlinje) 3.1 km 0.2 km
  Ta til høyre på Skanseveien (VegSenterlinje) 3.3 km 0.2 km
  Ta til venstre på VegSenterlinje 3.5 km --
  Innsenderen: Moss
  Starter i: Moss, Østfold, NO
  Lengde: 3.8 kilometer
  Høydeprofil: + 102 / - 39 m
  Maks helning
  Snitt helning
  Underlag: Ukjent
  Egnet for: Fottur, Landeveisykling