<<

Padletur i Vansjø fra Moss

0 kommentarer
Passer For
LENGDE
17.6
KM
STIGNING
85
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
Med en strandlinje på over 200 kilometer og flateinnhold på 46 km² er Vansjø en av landets største innsjøer. Vansjølandskapet er fullt av fjorder, øyer, holmer og sund. Innsjøen egner seg ypperlig til kano og kajakkturer.
Startsted er i Nesparken hvor byens Vandrerhjem ligger. Første del strekningen følger samme rute som kort tur til Elverhøy. Turen videre på lang rute går sørover i Vanemfjorden og rundt sørenden på Dillingøya som er innsjøens største øy. Den er omgitt av Vanemfjorden, Vestfjorden, Lødengfjorden, Årvollfjorden og Sperrebotn. Strandsonen veksler mellom fjell, svaberg og siv. I sørenden av øya ligger et fuglereservat som er kjent for sin rike bestand av svømme og vadefugler. Du padler videre gjennom Nesengsundet langs østsiden av Dillingøya. Hvis du skal overnatte under turen er det flotte teltplasser på Store og Lille Kvernøy. Øyene ligger i Moss og er sikret som friluftsområder. Øyene ble kjøpt inn til dette formålet i 70-årene.
Turen passer best for de med god padleerf... (mer)aring. Dette er en tur med 1-2 overnattinger.
Kort rute fra Nesparken til gapahuk Grevlingbukt eller Havna på Dillingøy: Turen starter i idylliske Nesparken som nesten ligger i sentrum av Nesparken. Turen padles oppover Mosseelva hvor elveløpet er trangt og det er mange idylliske plasser langs elveløpet. Elverhøy som ligger ved utløpet til Vanemfjorden. Mosseelva danner forbindelsen mellom Vansjø og havet. Skog og fjell omkranser elveleiet som i de øvre deler er forholdsvis trangt og smalt.

Inntegnet padletur må sees på som et forslag til trasé, men vindretning og andre forhold kan naturligvis medvirke til at du må velge andre traséer under turen.

Kyststien, ferdselsregler m.m:
http://www.moss.kommune.no/natur-og-miljo/friluftsliv/

Oslofjordens Friluftsråd med tips om opplevelser ved fjorden:
http://www.oslofjorden.org/portal/page/portal/of

Turkart Østfold: www.turkart.no/ostfold

DNT-Vansjø: http://vansjo.turistforeningen.no/activity.php?fo_id=7218
    Innsenderen: Moss
    Starter i: Granli, Østfold, NO
    Lengde: 17.6 kilometer
    Høydeprofil: + 85 / - 90 m
    Maks helning
    Snitt helning
    Underlag: Ukjent
    Egnet for: Kajakk / kano