<<

Turforslag Hardangervidda

0 kommentarer
Passer For
LENGDE
0.0
KM
STIGNING
0
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
Hardangervidda er et høyfjellsplatå i fylkene Buskerud, Telemark og Hordaland. I 1981 ble Hardangervidda nasjonalpark opprettet på de sentrale delene av vidda. Hardangervidda omfatter et område på ca. 8 000 km² og er Nord-Europas største høyfjellsplatå. Vidda strekker seg fra Røldal i Odda kommune i sør og til Finsedalen ved Bergensbanen i nord. Platået har en generell høyde på ca. 1 100–1 200 moh, men i nord hever Hardangerjøkulen seg til nesten 1 900 moh og i sør når Nupsegga i Vinje opp til 1 674 moh. Grunnplatået består av prekambrisk grunnfjell, i hovedsak dominert av hard gneis og granitt på østvidda.
Hardangervidda ble isfri for omkring 9 000 år siden. Etter hvert vokste det fram et dekke av lav, som ga næringsgrunnlag for villreinen. Man antar at mennesket inntok vidda omtrent samtidig med at reinen etablerte seg der, og det er funnet omkring 250 steinalderboplasser der. Den eldste er fra ca. år 6 300 f.Kr.
Hardangerviddas høyeste punkt er Sandfloeggi som er 1 721 moh. Andre top... (mer)per er Hårteigen, 1 690 moh., Nupsegga, 1 674 moh. og Solfonn, 1 674 moh. og den største innsjøen er Møsvatn i Vinje Telemark.

Kilde WIKIPEDIA

Noen turer på Hardangervidda;

http://www.lommekjent.no/turer/390958

http://www.lommekjent.no/ruter/954276

http://www.lommekjent.no/ruter/948572

http://www.lommekjent.no/ruter/956286

http://www.lommekjent.no/turer/390963

Flere turer på Hardangervidda finner du her;

http://www.lommekjent.no/ruter?search%5Bstart_location%5D=Rjukan+Fjellstue%2C+Tinn%2C+Telemark&search%5Brecreation_types%5D%5B%5D=&composite_length=Lengde&search%5Blength_min%5D=0&search%5Blength_max%5D=500&search%5Bstart_distance=40
  Innsenderen: Tom turgåer
  Starter i: Rjukan Fjellstue, Telemark, NO
  Lengde: 0.0 kilometer
  Høydeprofil: + 0 / - 0 m
  Maks helning
  Snitt helning
  Underlag: Ukjent
  Egnet for: Fottur, Fjelltur