<<

Baalsrudhula i Manndalen(Olmmáivággi), Kåfjord

0 kommentarer
Passer For
LENGDE
5.0
KM
STIGNING
175
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
Denne hula, som ligger innerst i Manndalen, var et av oppholdsstedene for den kjente motstandsmannen fra 2.verdenskrig; Jan Baalsrud, under sin flukt fra Rebbenesøya til Sverige. I perioden 10-27mai 1943 lå han her, plassert av sine hjelpere fra Manndalen, i påvente av transport med rein over til Sverige. Hula er i utgangspunktet nesten umulig å finne for ukjente, men i vår tid er det laget til en fin tursti inn dit.Atkomst og parkering
Ta av fra E6 på Løkvoll i Manndalen, og følg veien på østsia dalen, opp til veienden på Ruovddašsetra i Svartskogen(Čáhput), ca 15km. NB! På vestsia dalen; bru ca 3km før Ruovddašsetra. Vær obs ved parkering av bilen, dette er ei geitseter!

Rutebeskrivelse
Følg vei og sti fra veienden innover dalen. Stien er merket og skiltet. Dalbunnen er nokså flat og lettgått. For det meste temmelig tørt underlag. Etter ca 2km kommer du til et gammelt setertun, Čearpmatgieddi(Čearpmat=fjorårs reinkalv, gieddi=eng, slette), bestående av ei seterbu og... (mer) 3 gammer; altsammen i bra stand. Innerdelen av seterbua er låst, men gammene står åpne, og kan benyttes til overnatting. Utfor bua er bord, benker og árran(bålplass, grue) til fritt bruk. Stien fortsetter videre innover dalen, samme lettgåtte terreng. Provisoriske bruer over de større elvene.
Etter å ha passert Skáidijohka, er det bare vel 500m igjen til hula, som ligger litegrann ned i skråningen mot elva; en avstikker fra stien videre innover dalen, Olmmáiávžži.

Merknader
-Et av bildene viser fjell- og steinformasjonen som har gitt dalen sitt navn, og ligger oppi fjellsida litt innafor Baalsrudhula. Olmmái(Mannen) er den kjempestore steinen oppå det spisse berget midt i bildet. Heter egentlig Olbmát(Mennene), fordi her var opprinnelig 3 slike kjempesteiner ved siden av hverandre. Det sies at en av dem ramlet ned i forkant av 1.verdenskrig, og den neste i forkant av 2.verdenskrig. Varslere?
-Hele dette landskapet, fra fjord til høyfjell, er et samisk kulturlandskap fra eldgammel tid av. Ble brukt, og brukes, av reindriftssamer og fastboende sjøsamer, og i noe nyere tid også av kvener og nordmenn, naturligvis. Det var rettsak om Svartskogenområdet for noen år siden, der bygdefolket vant over Staten. Området administreres nå som bygdealmenning, av en forening stiftet til formålet. Alle som bor i Manndalen, uansett etnisk opphav, har rett til bla å hente seg ved i dette området.

Kart
Turen dekkes av kartblad 1633-1 / Manndalen, samt eget turkart for Kåfjord kommune

Arrangement
Baalsrud-marsjen arrangeres hvert år, ca i månedsskiftet juli/august. Til minne om Jan Baalsrud. Starter ute på Rebbenesøya, følger fluktuta hans innover i landet, via Manndalen og til Treriksrøysa ved Kilpisjärvi.Kilde: Svein Pedersen
Fottur
  Innsenderen: GodTur
  URL: http://www.godtur.no/godtur...
  Starter i: Ruovddášsæter, Troms, NO
  Lengde: 5.0 kilometer
  Høydeprofil: + 175 / - 33 m
  Maks helning
  Snitt helning
  Underlag: Ukjent
  Egnet for: Fottur