<<

Steindalshytta og Steindalsbreen

0 kommentarer
Passer For
LENGDE
5.6
KM
STIGNING
441
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
Steindalen og Steindalsbreen er en geologisk godbit, med israndtrinn som dekker en periode på over 8 000 år. De eldste er nederst i dalen, mens det er helt ferske avsetninger oppe under breen. Vegetasjonen er artsrik og velutvikla nede i dalen og prega av pionervegetasjon med få arter nærmest breen.

Kart og koordinater
1633IV Storfjord

Parkering og turbeskrivelse
Fra E6 tar du av ved Oteren og kjører norover mot Lyngseidet. Avkjøringa til startpunktet og parkeringsplassen finner du langs fylkesveien ved Elvenes, rett nord for Steindalselva.

Løypa begynner ved Akselstua, og starter med noe stigning før den flater ut den siste biten fram til Steindalshytta.
Den første postkassa er satt opp i nærheten av brua over elva.

Etappen opp mot Steindalsbreen går i forholdsvis flatt terreng fram til moreneryggen, der det er relativt bratte stigninger før stien flater ut igjen.
Postkasse nummer 2 ligger på venstre side av stien et lite stykke fra brefoten.

Det anbefales... (mer) ikke å bevege seg opp på breen dersom man ikke har erfaring med brevandring.


Dalen er 7 - 8 km lang, og 2 km fra havet smalner dalen slik at elva så vidt får plass mellom bergene. 1 km lenger opp blir dalen igjen videre med grønne gressletter og morenerygger.
I eldre tid ble Steindalen kalt for Selnesdalen.

Løypa begynner ved Akselstua, og stiger noe i starten før den flater ut før Steindalshytta ved Tverrelva. Turen hit tar ca. 1 time. Postkassa er satt opp i nærheten av brua over elva. Videre mMot Steindalsbréen går løypa i forholdsvis flatt terreng fram til en markant morenerygg med relativt bratte stigninger før stien flater ut igjen. Turen fra hytta og opp mot breen tar 30 minutter – 1 time avhengig av fysisk form. Postkassa står ved stien.

Skilt med informasjon om flora og fauna, og om spesielle historier og lokale stedsnavn langs hele løypa. Ved breområdet står skilt som markerer bréens tilbaketrekning år for år. (Bernt Nyheim.) Området mot breen er prega av såkalte pionérarter, og er verdt en nærmere titt. Ta med lesebrillene. . og fjellfloraen!

Floraen i det øverste området mot breen er verdt en nærmere titt. Den representerer såkalte pionerartene, den typen planter som er de første som etablerer seg i områder som har blitt snø- og isfrie.

Hytta i Steindalen kan leies. Se link til Storeng Steindal trim.

Avstander
Steindalshytta: 2,2 km
Steindalsbreen: 4,7 km

Arrangement
Trimpostkasse Storfjord

God tur!Kilde: Storfjord kommune/ Ishavskysten friluftsråd
Fottur
  Innsenderen: GodTur
  URL: http://www.godtur.no/godtur...
  Starter i: Elvenes, Troms, NO
  Lengde: 5.6 kilometer
  Høydeprofil: + 441 / - 54 m
  Maks helning
  Snitt helning
  Underlag: Ukjent
  Egnet for: Fottur