<<

Fra fjord til fjell i Sildvik og krigsminner.

0 kommentarer
Passer For
LENGDE
6.8
KM
STIGNING
683
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
Fra fjord til fjelllandskap og krigsminner
Kjør E6 10 km nordover fra Narvik og ta av til høyre 500 m til høyre før Rombaksbrua. Videre 2.7 km innover langs fjorden til du kommer til bommen og anleggsveien.Til høre ligger annleggsveien som du følger en jevn stigning til man kommer opp mot Rombak stasjon. Utsikten er formidabel og flott innover Rombaskjfjorden og Rombaksbotten.Sildvik kraftverk er vannkraftverk ved Sildvik i Narvik. Elva fra Indre Silkdvikvann har et fall på 620 meter som utnyttets til vannkraft. Magasinet er opp-demmet av en 550 meter lang og 365 meter høy stenfyllingsdam. I tillegg hentes det vann fra Klubbvannet og andre mindre bekkinntak.1 mil opp til demningen
Det er også mulig å ta toget fra jernbanestasjonen opp til Rombak og returnere med ettermiddagstoget. (Skjekk togruter på stasjonen)
Sildvik kraftverk er vannkraftverk ved Sildvik i Narvik. Elva fra Indre Sildkvikvann har et fall på 620 meter som utnyttets til vannkraft. Magasinet er oppdemmet av en ... (mer)550 meter lang og 365 meter høy stenfyllingsdam. I tillegg hentes det vann fra Klubbvannet og andre mindre bekkinntak.1 mil opp til demningen
Følg anleggsveien vidre opp mot Sildvik. Etter 1 km meter flater terrenget seg. Her kan man følge veien til venstre oppover og gjennom tunnelen og følg veien vidre opp til Sildvikdammen. Fortsetter du km lenger frem ender du med to forskansinger bygd av det norske forsvaret i 1902. Forskansingene skulle brukes ved eventuell krig mot svenskene knyttet til unionsoppløsingen. Ved unionsoppløsingen i 1902 mistet Kong Osker makten i Norge og var ikke betraktet som norsk konge. Forholdet mellom Norge og Sverige var svært spendt pga uenighet om grensefestningene. Svenskene truet med og rykke inn i Norge og regjeringen gav mobiliseringsordre. Landene var i en reel frykt for krig og blokkhusene med etabler et nordre og et søndre blokkhus ble bygd. Norge hadde et anspent og uklart forhold til Russland da de sto på svenskenes side ved etteventuelt innrykk. Anleggene ble aldri tatt i bruk da det ikke ble krig og unionsoppløsingen endte i fred og fordragelighet. Anleggsveien er flott og vandre gjennom storslagen naturKilde: Ofotens Friluftsråd V/ Marit Eriksen
Fottur
Innsenderen: GodTur
URL: http://www.godtur.no/godtur...
Starter i: Kuberget, Nordland, NO
Lengde: 6.8 kilometer
Høydeprofil: + 683 / - 11 m
Maks helning
Snitt helning
Underlag: Ukjent
Egnet for: Fottur