<<

Spor 015

0 kommentarer
LENGDE
51.8
KM
STIGNING
1098
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
veiviser Lengde Etappe
Ta til venstre ved Vangen for å bli på VegSenterlinje 0.2 km 0.1 km
Ta til høyre på GangSykkelVegSenterlinje 0.3 km 0.3 km
Fortsett på GangSykkelveg 0.6 km 0.0 km
Fortsett på GangSykkelVegSenterlinje 0.6 km 0.0 km
Fortsett på VegSenterlinje 0.7 km 0.0 km
Fortsett på GangSykkelveg 0.7 km 0.0 km
Fortsett på VegSenterlinje 0.7 km 0.0 km
Fortsett på GangSykkelveg 0.7 km 0.1 km
Fortsett på Fortau 0.8 km 0.2 km
Fortsett på GangSykkelVegSenterlinje 1.0 km 0.0 km
Fortsett på GangSykkelveg 1.0 km 0.0 km
Fortsett på GangSykkelVegSenterlinje 1.0 km 0.0 km
Fortsett på GangSykkelveg 1.0 km 0.0 km
Ta til venstre på GangSykkelVegSenterlinje 1.0 km 0.0 km
Ta til høyre på Kjørefelt 1.1 km 0.0 km
Hold venstre på VegSenterlinje 1.1 km 1.1 km
Hold venstre på GangSykkelveg 2.2 km 0.0 km
Ta til høyre for å bli på GangSykkelveg 2.2 km 0.0 km
Ta til venstre på VegSenterlinje 2.2 km 0.0 km
Ta til høyre for å bli på VegSenterlinje 2.3 km 6.4 km
Hold venstre for å bli på VegSenterlinje 8.6 km 2.6 km
Hold venstre på Kjørebane 11.3 km 0.0 km
Ta skarpt til venstre for å bli på Kjørebane 11.3 km 0.1 km
Ta skarpt til høyre ved Svingekonnekteringslenke for å bli på Kjørebane 11.4 km 0.0 km
Hold høyre på VegSenterlinje 11.4 km 0.8 km
Ta til venstre for å bli på VegSenterlinje 12.1 km 0.6 km
Ta skarpt til venstre for å bli på VegSenterlinje 12.7 km 0.7 km
Ta til høyre for å bli på VegSenterlinje 13.5 km 2.0 km
Hold venstre på Traktorveg 15.4 km 2.4 km
Fortsett på Skogstadvegen (VegSenterlinje) 17.8 km 0.2 km
Ta til høyre på Storgata (VegSenterlinje) 18.1 km 4.4 km
Fortsett på VegSenterlinje 22.4 km 1.1 km
Ta til høyre for å bli på VegSenterlinje 23.5 km 2.4 km
Ta til høyre for å bli på VegSenterlinje 25.9 km 18.4 km
Ta til høyre ved Storlinna for å bli på VegSenterlinje (Storlinna) 44.3 km 0.2 km
Fortsett på Storlinna (Kjørebane) 44.5 km 0.0 km
Ta til venstre på Røykenviklinna (VegSenterlinje) 44.5 km 0.4 km
Ta skarpt til høyre på Augedalsvegen (VegSenterlinje) 44.9 km 0.0 km
Ta til venstre på Nordre Skogskolev. (VegSenterlinje) 44.9 km 0.1 km
Ta skarpt til venstre ved VegSenterlinje for å bli på Nordre Skogskolev. (VegSenterlinje) 45.0 km 0.1 km
Hold venstre på Søndre Skogskolev. (VegSenterlinje) 45.2 km 0.2 km
Ta skarpt til høyre på Grinakerlinna (VegSenterlinje) 45.4 km 0.1 km
Ta skarpt til venstre på Brattbakken (VegSenterlinje) 45.4 km 0.0 km
Ta skarpt til høyre ved VegSenterlinje for å bli på Brattbakken (VegSenterlinje) 45.5 km 0.1 km
Hold høyre på Brurbakklia (VegSenterlinje) 45.6 km 0.1 km
Ta skarpt til venstre på Brurbakkvegen (VegSenterlinje) 45.6 km 1.2 km
Ta skarpt til høyre på Traktorveg 46.8 km 0.1 km
Ta skarpt til høyre for å bli på Sti 46.9 km 0.0 km
Ta til venstre på Traktorveg 46.9 km 0.0 km
Ta til venstre for å bli på Traktorveg 46.9 km 0.5 km
Hold venstre på VegSenterlinje 47.5 km 0.1 km
Ta til høyre ved Dvergstenlinna for å bli på VegSenterlinje (Kongevegen) 47.5 km 3.3 km
Ta til venstre ved Jorstadlinna for å bli på VegSenterlinje (Jorstadlinna) 50.9 km 0.0 km
Ta til høyre ved Jorstadlinna for å bli på VegSenterlinje (Granavollen) 50.9 km 0.8 km
Ta til høyre ved Granavollen for å bli på VegSenterlinje (Vollgutua) 51.7 km --
Innsenderen: Nettmann
Starter i: Hof, Oppland, NO
Lengde: 51.8 kilometer
Høydeprofil: + 1098 / - 1011 m
Maks helning
Snitt helning
Underlag: Ukjent