<<

Storsand [Grønsand] - Myrvoll - Stikkvannshytta

0 kommentarer
Passer For
LENGDE
5.2
KM
STIGNING
121
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
Løypa starter på Storsand-toppen, ved Grønsand gård. Parkering og startpunkt for løypa er ved golfbanen til høyre for låven. Første del av løypa går i kanten av golfbanen og over et jorde. I enden av jordet går løypa over i skogsterreng. Den følger samme trase som Rundløypa ved Grønsand i ca. 1 km. - fram til Myrvoll. Her går løypa til høyre. Rundløypa går til venstre mot parkeringen på Myrvoll. Stigning i ca. 200 meter herfra, og deretter fint skogsterreng med flate partier og enkelte små stigninger i ca. 2 km. Her går løype 897 mot Sætre til høyre. Vår løype fortsetter med en liten utforbakke og et flatt parti fram til Stikkvannsveien. Her kan man også ta til høyre mot Sætre - i løype 898. Løypa går til venstre og følger veien fram til Stikkvannshytta. Slak stigning og flate partier. I krysset ved Stikkvann, like før hytta, møtes løype 890 og løype 891, som går til Østernmyra, og løype 892 til Aklangen. Alle løypene har forbindelse videre sydover gjennom Hurummarka - til Filtvet og... (mer) Tofte. Fra Stikkvannshytta går løype 893 mot Semsporten og løype 806 mot Mørkvannet - og videre mot Sætre. Det er også mulig å parkere ved Myrvoll. Følg veien til venstre for låven på Grønsand, og fortsett i ca. 1 km. Her er det brøytet parkeringsplass. Gå gjennom bommen, og løypa går langs skogsbilveien ca. 200 m innenfor bommen, eller gå rundløypa mot Grønsand. Denne møter hovedløypa mot Stikkvannshytta etter ca. 200 meter.

Kilde: Skiforeningen - Foto: Trude Mette Brovoll
Innsenderen: Skiforeningen - Skiløyper
URL: http://www.skiforeningen.no...
Starter i: Grønsand, Buskerud, NO
Lengde: 5.2 kilometer
Høydeprofil: + 121 / - 22 m
Maks helning
Snitt helning
Underlag: Ukjent
Egnet for: Langrenn