<<

Østernmyra - Stikkvann - Stikkvannshytta

0 kommentarer
Passer For
LENGDE
2.3
KM
STIGNING
46
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
Løypa starter på Østernmyra, hvor den møter løype 883 mot Rødvannsveien, Nøklemyr og videre mot Røskestadvannet og Filtvet og løype 884 mot Langmyr, Røedseterpytten og videre mot Filtvet. Den går til nordenden av myra, hvor det er en liten stigning mot Eriksmyr. Her går løypa til venstre i krysset. Løype 888 mot Aklangfoten og Sundbydalen og løype 891 mot Ausenebekken og Stikkvannshytta går til høyre. Det er en liten utforkjøring og et flatt parti før løypa kommer til sydenden av Stikkvann. Løypa går i kanten av Stikkvann, på østsiden. Det blir kjørt scooterspor over isen, så det er mulig å følge dette fram til Stikkvannshytta. Løypa går til høyre opp i skogen, mot Ausenebekken. Her går løypa til venstre. Løype 891 mot Østernmyra og Aklangfoten går til høyre, og løype 892 mot Aklangen og videre mot Filtvet går rett fram. I neste løypekryss, ved Stikkvann, går løypa til venstre. Løypene 897, 898 og 902 mot Sætre og Storsand går til høyre i krysset. Etter et par hundre meter ender l... (mer)øypa ved Stikkvannshytta. Her fortsetter løype 806 til Mørkvannet, mens løype 893 går til Semsporten.

Kilde: Skiforeningen - Foto: Trude Mette Brovoll
Innsenderen: Skiforeningen - Skiløyper
URL: http://www.skiforeningen.no...
Starter i: Sæterpytten, Buskerud, NO
Lengde: 2.3 kilometer
Høydeprofil: + 46 / - 46 m
Maks helning
Snitt helning
Underlag: Ukjent
Egnet for: Langrenn