<<

Jevnaker øst - Stormyra

0 kommentarer
Passer For
LENGDE
20.2
KM
STIGNING
650
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
Dette er en viktig løypeforbindelse inn i Nordmarka fra Jevnaker. Løypa begynner nederst i lia nord for Jevnaker kirke, og runder først Vangsåsen. Den fortsetter så østover - nord for riksvei 35. En sløyfe svinger nesten bortom Olum - og så krysser løypa riksveien vest for Hallomtjernet. Den går nå sørover, og ved Halvorsrudbekken har løypa en avgreining vestover til Myrvoll. Men hovedtraséen mot Stormyra går videre mot øst, og stiger de siste fire kilometerne fra 400 til 550 meters høyde ved Stormyra. Løypa starter ca. 200 meter over havet. I nordenden av Stormyra møter vi løype 497 som går til venstre mot Jonsrud og Svea Sportshytte. Vår løype ender i sørenden av myra, der vi kan fortsette rett fram mot Kalrasen (løype 995) eller til høyre i retning Trantjern via Ballangrudsæterhøgda (løype 352) eller Brattholt (løype 347). Løype 748 går til venstre - mot Svea.

Kilde: Skiforeningen - Foto: Jørgen og Else Randi Kvåle
Innsenderen: Skiforeningen - Skiløyper
URL: http://www.skiforeningen.no...
Starter i: Prestmoen, Oppland, NO
Lengde: 20.2 kilometer
Høydeprofil: + 650 / - 309 m
Maks helning
Snitt helning
Underlag: Ukjent
Egnet for: Langrenn