<<

Elveli - Pipenhus - Heggeliveien - Heggelia

0 kommentarer
Passer For
LENGDE
15.7
KM
STIGNING
508
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
Dette er en løype som går på skogsbilvei og blir derfor bare preparert når denne ikke brøytes. Løypa er spesielt aktuell tidlig i sesongen eller i perioder med lite snø andre steder, siden Sørkedalen og Skansebakken ofte er veldig snøsikre steder. Heggeliveien kaltes tidligere for Pipenhusveien. Den går fra Pipenhus nord for gården Åmot i Sørkedalen og på skogsbilveien på østsiden av Lysedammene og opp til toppen av Gopletjernbakkene. Omtrent midtveis mellom Pipenhus og Lysedammene krysses veien av løype 380 mellom Skansebakken og Kringla. På toppen av Gopletjernsbakkene møter den en av hovedløypene til Løvlia fra Skansebakken, nemlig løypa som går på den andre siden av Lysedammene og opp forbi Smedmyrkoia (løype 4). Løypene skiller lag ved Kjagdalskrysset. Heggeliveien fortsetter nå vestover, og noen hundre meter senere krysser den scooterløypa over Otertjern (løype 72). I neste løypekryss tar du til venstre og fortsetter 500 meter ned til sydenden av Søndre Heggelivann og møte med... (mer) Gråseterveien fra Skansebakken (løype 67). Hvis du istedenfor hadde tatt til høyre i nevnte løypekryss, kunne du - hvis du vil gå videre mot Vakersetra og Heggelia (løype 998)- fortsatt nordvestover på veien uten å gå ned til vannet først. Fra Søndre Heggelivann er det mange som velger å gå scooterløypa over vannet (løype 381). Adkomst til løypas startpunkt Buss eller bil til Sørkedalen skole. Kommer du med bil, kjør ned til høyre ved Sørkedalen skole og parker på stor P-plass rett på andre siden av Sørkedalselva (etter bro). For å komme til Åmot og Heggeliveien, må du nå følge bilveien på skrå oppover mot venstre opp en lang bakke. Gården Åmot er gården som ligger ved den første veibommen du møter (3-400 m fra P-plassen). Følg veien videre gjennom bommen ca. 200 meter til veikryss Pipenhus. Veien til venstre er vår løype, mens veien rett fram går til Langlia og videre til Sandungen. Denne veien er stort sett alltid brøytet og ikke egnet for skigåing. Skal du i denne retingen på ski, velg løype 380. Når Skiforeningen preparerer Heggeliveien kan det allikevel forekomme biltrafikk på veien (frem til jul) selv om den ikke er brøytet for bilkjøring. Vær oppmerksom på dette!

Kilde: Skiforeningen - Foto: Erik Unneberg
Innsenderen: Skiforeningen - Skiløyper
URL: http://www.skiforeningen.no...
Starter i: Elveli, Oslo, NO
Lengde: 15.7 kilometer
Høydeprofil: + 508 / - 147 m
Maks helning
Snitt helning
Underlag: Ukjent
Egnet for: Langrenn