<<

Lygna - Risbakken(om Bustevollen)

0 kommentarer
Passer For
LENGDE
12.4
KM
STIGNING
194
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
Ruta starter fra Lygna og går Rv 180 østover på fast dekke forbi Gammelsætra. Øvre Pikmyrhytta, en gammel allmenningshytte, ligger på venstre side. På høgre side ser vi en ny privat hytte. Vi sykler nedover og kommer til første skogsveg, på venstre side, en bomveg nordover til Lokkebakka. Her er det storslagen utsikt mot Eina og Helgedalen. Vi sykler videre nedover Rv 180 til en skogsveg som tar av mot nord, fint utsiktspunkt. Her går rute rute 292 til Einavollen. Vi fortsetter ned til en skogsbilveg (grusveg) som tar av til høgre - og denne følger vi opp til Bustevollen, som er en almenningshytte. Herfra sykler vi på grasgrodd allmenningsveg østover mot Tuvsætra. Vegen svinger sørover med Skreihaugen på høgre side. Ved enden av vegen "Steinholen" må vi følge blåmerket sti/skiløype ned på myra - til løypa svinger sørover i myr. Her tar vi rett østover ca. 200 meter til skogsveg under Langfallhaugen. Denne vegen følger vi fram til Fellessætra ved Tommelsjøen. Sykler vi mot venstre h... (mer)er, kan vi komme helt til Øyangen (rute 319). Men vi fortsetter på vegen sørover til vegkrysset "Mjølkerampa". Her tar vi vegen vestover forbi Grønnsjøen over myrene til Risbakken. I nordenden av Ognilla, ca. 500 meter fra Risbakkrysset, er det en tilrettelagt badeplass. Vil du videre vestover, er rute 307 alternativet (til Malsjøen og Svera). Vegen sørover går til Sagvollen (rute 312).

Kilde: Skiforeningen - Foto: Steinar Kjærnsrød
  Innsenderen: Skiforeningen - Sykkelruter
  URL: http://www.skiforeningen.no...
  Starter i: Lygna, Oppland, NO
  Lengde: 12.4 kilometer
  Høydeprofil: + 194 / - 248 m
  Maks helning
  Snitt helning
  Underlag: Ukjent
  Egnet for: Terrengsykling