<<

Grenaderløypa på sommerføre

0 kommentarer
Passer For
LENGDE
64.4
KM
STIGNING
1086
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
Grenaderløypa er egentlig en løypetrasé som går fra Hakadal til Asker. Via kjente steder som Kikut og Løvlia. Men hvorfor ikke ta turen på to hjul? I hvert fall en del av den? Det blir i motsatt retning, for vi starter på Sollihøgda. Dette er en temmelig lang tur fra sørvest på Krokskogen til helt øst i Nordmarka Nord. La oss se på den i fire etapper. Mellom Sollihøgda og Løvlia er det først småkupert, deretter en god del unnabakke, før det så stiger kraftig opp til Løvlia, siste bit på trillesti. Mellom Løvlia og Kringla er det lett å sykle. Det er stort sett flatt eller unnabakke. Så skal du videre fra Kringla til Kikut. Her kommer du igjen til en trillesti, der du skal ganske mye opp. Så venter behagelig unnabakke, og ”cruising” langs Østre Fyllingen og Bjørnsjøen fram til Kikutstua. Siste etappe er strekningen ned til Hakadal. Den er temmelig lett, bare litt motbakke, og så venter innspurten i utforkjøringen ned til Hakadal. Mat kan du få kjøpt på Løvlia og Kikut, men sje... (mer)kk åpningstidene - stedene kan ha stengt noen dager i uken og dessuten i perioder i sommerhalvåret. Men hvorfor har så denne strekningen det spesielle navnet Grenadertraseen? For det første - "grenader" (uttales med trykk på siste stavelse) er betegnelsen på en soldat som er vervet. Og vi skal tilbake i historien, til svenskekongen Karl XII og hans angrep på Norge. Kongen ville naturlig nok skape trøbbel for den norske hæren, og en gang sendte han sine soldater mot Drammensområdet for å angripe norske styrker der. 27. mars 1716 gjennomførte en ukjent skiløper den bragd å ta seg fram den lange veien fra Hakedal Verk til Gjellebekk Skanse i Lier. Med seg brakte han budskapet til den norske øverstkommanderende, om at svenske "dragoner" var på vei. Til minne om denne innsatsen arrangeres hvert år Grenaderløpet fra Hakedal Verk til Asker. - Nå kan du ta deg østover, til stedet der den legendariske skiløperen fikk budskapet i hende. God tur!

Kilde: Skiforeningen - Foto: Bredo Erichsen
  Innsenderen: Skiforeningen - Sykkelturer
  URL: http://www.skiforeningen.no...
  Starter i: Sollihøgda, Buskerud, NO
  Lengde: 64.4 kilometer
  Høydeprofil: + 1086 / - 1267 m
  Maks helning
  Snitt helning
  Underlag: Ukjent
  Egnet for: Terrengsykling