<<

Jotunheimen

0 kommentarer
LENGDE
105.3
KM
STIGNING
5739
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
Innsenderen: torskri
Starter i: Turtagrø hotell, Sogn og Fjordane, NO
Start: Jun 29, 18 12:00
Lengde: 105.3 kilometer
Høydeprofil: + 5739 / - 5716 m
Maks helning
Snitt helning
Underlag: Ukjent