<<

Tjaum (S)

0 kommentarer
Passer For
LENGDE
6.1
KM
VARIGHET
01:57:02
TID
STIGNING
156
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
En fin tur i noe kjølig vær, med 32 deltagere, parkerte ved Kattnesbukta. God informasjon av turleder underveis, om villaen 'Breime' til Gustav Vigeland og de mange gamle gravrøyser/hauger som det er ute på Tjaum. Det var godt med en varm niste kaffe halvvegs i turen.

Kulturhistorie info finner en på:

http://riksantikvaren.maps.arcgis.com

Eks.

De 30-40 gravrøyser, er nå utvidet til også å omfatte 108 gravrøyser som ligger spredt, dels på beitet under Tjaumsfjellet nord for Tjømsvegen og dels på en furumo med granplantefelt sør for vegen.
Tid stoppet
00:34:30
TIMER
Tid I bevegelse
01:57:02
TIMER
Snitt hastighet
3.1
KPH
Innsenderen: AP
Starter i: Tjaum, Vest-Agder, NO
Start: Feb 08, 17 10:27
Lengde: 6.1 kilometer
Høydeprofil: + 156 / - 156 m
Maks helning
Snitt helning
Underlag: Ukjent
Egnet for: Fottur
 

Tid som er gått:
00:00:00

32x
Avspillingshastighet