<<

Belsheimåsen rundt

0 kommentarer
Passer For
LENGDE
4.0
KM
VARIGHET
00:57:22
TID
STIGNING
139
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
BELSHEIMÅSEN RUNDT. (Hensåsen-Belsheim-Hensåsen.)

Kart: 1617-III. Gangtid: 2 t. Turen er merka.Tur langs den aller eldste ”kongevegen” gjennom Vang.

Det var vel kanskje seinare vegprosjekt som vart kalla kongevegar fordi dei var bygde på ”kongeleg forordning”. Dei eldste ferdselsårene me kjenner til, har vel vore i bruk frå ”uminnelege” tider, og var for det meste stigar der berre ridande og gåande kunne ta seg fram. All sledetransport måtte føregå vinterstid då elvar og vatn var islagde. Vetravegar (vintervegar) vart desse isvegane kalla.Denne turen er ein lett og triveleg rundtur, med informasjon langs vegen.

Utgangspunktet er ved kyrkja på Hensåsen, der du parkerer bilen, ved krysset bak kyrkja. Skilt i krysset viser vegen mot Vangsnes og (E-16). Denne går du 500 m til skilt som viser ”Belsheimåsen rundt”. (Vil du gå motsatt veg, kan du gå inn på stigen, til høgre, etter snaue 100 m frå parkeringsplassen, sjå skilt.) Etter å ha gått eit stykke på denne vegen, som er ein b... (mer)it av den nest eldste vegen gjennom bygda, kjem du inn på gardsvegen nedover mot Belsheimgardadn. Denne fylgjer du til du like ovafor husa i Belsheim finn info-tavle og pilskilt som viser kvar gamlevegen tek til. Ta av til høgre, (vestover) og snart er du på berget rett over hustaka på dei to gamle Belsheimgardane. På garden nærast skogen sat det på fyrsten av 1900-talet ein litt stri gubbe som måtte finne seg i at alle sønene hans reiste til Amerika frå far og farsgarden. Den siste som reiste skulle ha sagt at ”hadde’n far sagt e skulle bli mæ heimatt, so hadde e gjort det”. Men gubben var for stolt til det, og dei skildest ved skyssen nede på riksvegen.No byrjar ei interessant oppstigning der ein kan sjå tilløp til litt muring og vegarbeid. Dette var også skogsvegen til gardane her, så vegen kan nok ha vore ”pynta” på i seinare tid. Eit stykke oppi brattbakken viser eit skilt til Jolegeithølet. Eit merkeleg namn som knyter seg til ei hending om ei geit som vart stokk borte, men som vart attfunnen i denne hola i Belsheimberget ein juleaftan.

Stigen går no bakke opp og bakke ned, med ein del stadnamnskilt. Eit av namna ein kan stusse over er Snilepikkhaugen som visstnok har sitt navn fordi haugen ser ut som eit snilehus når den er fri for skog. Så kjem du til skiltet der det står Hensåsen. Der gjekk gamlevegen rett fram og gjennom gardstuna midt i bygda, men vegen er delvis øydelagd som attraksjon avdi det har kome ein buldosararbeidd skogsveg der stigen gjekk, difor tek me stigen mot Hensåsen som også er ei svært gamal og mykje brukt veglei, og som dessutan lagar ein meir ”hendig” rundtur. Langs vegen kan du sjå etter elg, hjort og rådyr, og fuglar som lavskrike, toppmeis og hakkespettar, og vest for Belsheimberget breier lyseraude teppe med linnéa seg utover skogbotnen.

Tid stoppet
00:29:58
TIMER
Tid I bevegelse
00:57:22
TIMER
Snitt hastighet
4.2
KPH
Innsenderen: OMA
Starter i: Hensåsen, Oppland, NO
Start: Jun 05, 11 18:50
Lengde: 4.0 kilometer
Høydeprofil: + 139 / - 154 m
Maks helning
Snitt helning
Underlag: Merket sti / skiløype
Egnet for: Skogstur
 

Tid som er gått:
00:00:00

32x
Avspillingshastighet