<<

(unnamed)

0 kommentarer
LENGDE
0.0
KM
STIGNING
0
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
  Innsenderen: TV2 - God morgen Norge
  Starter i: Solli, Telemark, NO
  Lengde: 0.0 kilometer
  Høydeprofil: + 0 / - 0 m
  Maks helning
  Snitt helning
  Underlag: Ukjent