<<

Jammerdalsbu - Gråhøgdbu

0 kommentarer
Passer For
LENGDE
16.9
KM
STIGNING
327
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
Den Norske Turistforenings (DNT) - blåmerket sommerrute
www.turistforeningen.no
  Innsenderen: DNT Ruter
  URL: http://www.turistforeningen...
  Starter i: Gråhøgdbu, Oppland, NO
  Lengde: 16.9 kilometer
  Høydeprofil: + 327 / - 335 m
  Maks helning
  Snitt helning
  Underlag: Ukjent
  Egnet for: Fottur