<<

Revsjøen - Liomseter

0 kommentarer
Passer For
LENGDE
6.8
KM
STIGNING
115
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
Den Norske Turistforenings (DNT) - blåmerket sommerrute
www.turistforeningen.no
  Innsenderen: DNT Ruter
  URL: http://www.turistforeningen...
  Starter i: Liomsætra, Oppland, NO
  Lengde: 6.8 kilometer
  Høydeprofil: + 115 / - 46 m
  Maks helning
  Snitt helning
  Underlag: Ukjent
  Egnet for: Fottur