<<

Oslomarkas Fiskeadministrasjon (OFA)

0 kommentarer
Passer For
LENGDE
0.0
KM
STIGNING
0
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
Fiske i Oslomarka drives året rundt, og er rikt og variert. Her finnes noe for alle og enhver fra de små skogstjern til store vann hvor båtfiske er tillatt. For de som sverger til elvefiske finnes det noen fine elver. For barnefamilier, de med liten tid og for de som er ukjent i Oslomarka finnes nærvannene. Dette er vann som ligger lett tilgjengelig, nær parkeringsplasser og offentlig komunikasjon. Noen utvalgte nærvann blir annet hvert år prioritert med utsett av fangbar fisk. Det blir satt ut 2-300 ørret over minstemålet (25cm) og med vekt fra 150-700g, så muligheten for en fin opplevelse er absolutt til stede her.
inatur - Se tilbud www.inatur.no
  Innsenderen: inatur
  URL: http://mobil.inatur.no/nor/...
  Starter i: Bakk, Oslo, NO
  Lengde: 0.0 kilometer
  Høydeprofil: + 0 / - 0 m
  Maks helning
  Snitt helning
  Underlag: Ukjent
  Egnet for: Fiske