<<

SMVE_2019_100miles

0 kommentarer
Passer For
LENGDE
161.9
KM
STIGNING
3149
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
Innsenderen: Ultramannen
Starter i: Voksenåsen, Oslo, NO
Lengde: 161.9 kilometer
Høydeprofil: + 3149 / - 3621 m
Maks helning
Snitt helning
Underlag: Ukjent
Egnet for: Løpe