<<

Trokke det

0 kommentarer
LENGDE
6.9
KM
STIGNING
185
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
Innsenderen: Iver
URL: https://www.strava.com/rout...
Starter i: Tæruddalen, Akershus, NO
Lengde: 6.9 kilometer
Høydeprofil: + 185 / - 125 m
Maks helning
Snitt helning
Underlag: Ukjent