<<

Test lenght and hight

0 kommentarer
Passer For
LENGDE
3.8
KM
STIGNING
161
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
veiviser Lengde Etappe
Sving skarpt høyre på Grønåsvegen 0.1 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på GangSykkelVegSenterlinje 0.1 km 2.5 km
Sving skarpt høyre på Stakkstøvegen 2.6 km 0.4 km
Sving venstre i Ørrevegen for å bli på Stakkstøvegen 3.0 km --
Innsenderen: Tripman
Starter i: Skardstølen, Oppland, NO
Lengde: 3.8 kilometer
Høydeprofil: + 161 / - 4 m
Maks helning
Snitt helning
Underlag: Ukjent
Egnet for: Fottur