<<

Follo Senkvelds

0 kommentarer
Passer For
LENGDE
125.8
KM
STIGNING
1935
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
veiviser Lengde Etappe
Retning høyre på Sentrumveien 0.1 km 0.0 km
Sving venstre på Sanderveien 0.1 km 0.4 km
Retning høyre på Idrettsveien 0.5 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på GangSykkelveg 0.5 km 0.6 km
Retning høyre på GangSykkelveg 1.1 km 0.1 km
Retning høyre i VegSenterlinje for å bli på GangSykkelveg 1.2 km 0.1 km
Retning venstre for å bli på GangSykkelveg 1.4 km 0.3 km
Retning venstre på Eikjolveien 1.7 km 3.5 km
Sving høyre på GangSykkelveg 5.1 km 0.4 km
Sving høyre på Østrengveien 5.6 km 0.0 km
Sving venstre på GangSykkelveg 5.6 km 0.4 km
Sving venstre for å bli på GangSykkelveg 6.0 km 0.1 km
Sving høyre på VegSenterlinje 6.1 km 0.1 km
Sving høyre i Parkveien for å bli på VegSenterlinje 6.2 km 0.6 km
Sving venstre på GangSykkelveg 6.7 km 0.2 km
Sving høyre på GangSykkelveg 6.9 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på GangSykkelveg 6.9 km 0.1 km
Retning venstre på GangSykkelVegSenterlinje 7.1 km 0.9 km
Retning venstre på GangSykkelveg 8.0 km 0.0 km
Sving venstre på Stenfeltbakken 8.0 km 0.0 km
Sving høyre på Langhusveien 8.0 km 0.1 km
Retning venstre på Kjørebane 8.1 km 0.5 km
Sving skarpt venstre på Gjersjøveien 8.6 km 0.1 km
Sving venstre i Gjersjøveien for å bli på VegSenterlinje 8.8 km 0.2 km
Sving skarpt høyre i Mølleveien for å bli på VegSenterlinje 9.0 km 1.8 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 10.8 km 0.6 km
Retning høyre for å bli på VegSenterlinje 11.4 km 1.9 km
Retning venstre på Traktorveg 13.3 km 0.1 km
Sving høyre for å bli på Traktorveg 13.4 km 0.0 km
Sving venstre på Gamle Kongevei 13.4 km 0.8 km
Sving skarpt høyre for å bli på Nygårdsveien 14.2 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på GangSykkelveg 14.2 km 1.2 km
Sving venstre for å bli på GangSykkelveg 15.4 km 0.0 km
Sving høyre i Askehaugveien for å bli på GangSykkelveg 15.4 km 1.2 km
Sving venstre for å bli på GangSykkelveg 16.6 km 0.0 km
Sving venstre på Kongeveien 16.6 km 0.9 km
Retning høyre for å bli på VegSenterlinje 17.5 km 1.1 km
Sving høyre i Kongeveien for å bli på VegSenterlinje 18.6 km 0.1 km
Fortsett på Traktorveg 18.7 km 0.1 km
Sving høyre på Kongeveien 18.8 km 0.5 km
Fortsett på Kongeveien 19.3 km 0.1 km
Fortsett på Traktorveg 19.4 km 0.0 km
Sving høyre på VegSenterlinje 19.4 km 1.0 km
Retning venstre for å bli på VegSenterlinje 20.5 km 3.4 km
Sving høyre i Syverudveien for å bli på VegSenterlinje 23.8 km 0.4 km
Sving skarpt venstre på Sti 24.2 km 0.1 km
Sving høyre på Traktorveg 24.2 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på Traktorveg 24.3 km 0.2 km
Ankomst på destinasjon, på venstre 24.5 km 0.0 km
Dra avsted Location 2 24.5 km 0.0 km
Fortsett Nord på Traktorveg 24.5 km 0.2 km
Sving venstre på Syverudveien 24.6 km 0.9 km
Sving skarpt høyre på Traktorveg 25.5 km 0.0 km
Retning høyre på VegSenterlinje 25.5 km 0.3 km
Sving venstre i Syverudveien for å bli på VegSenterlinje 25.8 km 1.3 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 27.1 km 1.0 km
Retning venstre i Sundbyveien for å bli på VegSenterlinje 28.0 km 0.0 km
Retning venstre i Årungveien for å bli på VegSenterlinje 28.0 km 0.0 km
Sving høyre i Årungveien for å bli på VegSenterlinje 28.1 km 1.4 km
Retning venstre i Froensveien for å bli på VegSenterlinje 29.5 km 0.4 km
Sving høyre på Stubberudveien 29.9 km 3.0 km
Retning venstre på Traktorveg 32.9 km 0.0 km
Fortsett på Stubberudveien 32.9 km 0.2 km
Sving skarpt høyre på Nesoddveien 33.1 km 0.8 km
Sving venstre i Nesoddveien for å bli på VegSenterlinje 33.9 km 3.3 km
Sving skarpt venstre i Holtbråtveien for å bli på VegSenterlinje 37.2 km 2.1 km
Sving høyre på VegSenterlinje 39.3 km 1.5 km
Sving venstre i Kirkeveien for å bli på VegSenterlinje 40.8 km 1.2 km
Sving høyre i Østliveien for å bli på VegSenterlinje 42.0 km 0.3 km
Retning venstre for å bli på VegSenterlinje 42.2 km 0.1 km
Sving venstre i Osloveien for å bli på VegSenterlinje 42.4 km 0.0 km
Sving høyre i Smebølveien for å bli på VegSenterlinje 42.4 km 0.9 km
Fortsett i VegSenterlinje for å bli på Smebølveien 43.3 km 2.3 km
Sving venstre på Drøbakveien 45.6 km 0.0 km
Sving høyre på Kvestadveien 45.6 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på GangSykkelVegSenterlinje 45.6 km 1.2 km
Sving høyre for å bli på GangSykkelveg 46.9 km 0.0 km
Sving venstre på Drøbakveien 46.9 km 0.1 km
Ankomst på destinasjon, på høyre 47.0 km 0.0 km
Dra avsted Location 2 47.0 km 0.0 km
Fortsett Øst på Drøbakveien 47.0 km 0.0 km
Sving venstre på GangSykkelveg 47.0 km 0.0 km
Sving høyre i GangSykkelVegSenterlinje for å bli på GangSykkelveg 47.0 km 0.0 km
Retning høyre på GangSykkelVegSenterlinje 47.1 km 0.8 km
Sving høyre i GangSykkelveg for å bli på GangSykkelVegSenterlinje 47.8 km 0.0 km
Sving venstre på Drøbakveien 47.8 km 0.7 km
Sving skarpt høyre på GangSykkelveg 48.6 km 0.0 km
Sving skarpt venstre for å bli på GangSykkelveg 48.6 km 0.1 km
Sving venstre på Hogstvetveien 48.7 km 0.0 km
Sving venstre på Sentralveien 48.7 km 0.0 km
Sving høyre på Hogstvetveien 48.7 km 0.0 km
Sving venstre i GangSykkelVegSenterlinje for å bli på Hogstvetveien 48.7 km 0.0 km
Retning høyre i VegSenterlinje for å bli på Hogstvetveien 48.7 km 1.3 km
Sving høyre på GangSykkelveg 50.0 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på GangSykkelveg 50.0 km 0.1 km
Sving høyre for å bli på GangSykkelveg 50.1 km 0.1 km
Sving høyre i Hogstvetveien for å bli på GangSykkelveg 50.1 km 0.1 km
Sving skarpt høyre på Hogstvetveien 50.3 km 0.4 km
Retning høyre på Traktorveg 50.6 km 0.4 km
Fortsett på VegSenterlinje 51.0 km 0.1 km
Sving høyre i Hogstvetveien for å bli på VegSenterlinje 51.1 km 0.6 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 51.7 km 1.8 km
Retning høyre på VegSenterlinje 53.5 km 1.6 km
Sving høyre i Kroerveien for å bli på VegSenterlinje 55.1 km 1.8 km
Sving skarpt venstre på Haugveien 56.9 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på GangSykkelveg 57.0 km 0.8 km
Retning høyre for å bli på GangSykkelveg 57.7 km 0.1 km
Sving venstre i Kroerveien for å bli på GangSykkelveg 57.8 km 0.1 km
Sving skarpt venstre på Garderveien 57.9 km 0.0 km
Retning venstre på GangSykkelveg 57.9 km 0.0 km
Sving venstre i Vestbyveien for å bli på GangSykkelveg 57.9 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på GangSykkelveg 58.0 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på GangSykkelveg 58.0 km 0.1 km
Sving venstre på Støttumveien 58.1 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på Vestbyveien 58.1 km 0.0 km
Ankomst på destinasjon, på høyre 58.1 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på GangSykkelveg 58.1 km 0.0 km
Sving skarpt høyre for å bli på GangSykkelveg 58.1 km 0.1 km
Sving skarpt venstre i Støttumveien for å bli på GangSykkelveg 58.2 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på GangSykkelveg 58.2 km 7.6 km
Sving skarpt høyre i Gamle Mossevei for å bli på VegSenterlinje 65.9 km 1.5 km
Sving høyre i Gamle Mossevei for å bli på VegSenterlinje 67.3 km 0.0 km
Ankomst på destinasjon, på høyre 67.3 km 0.2 km
Ankomst på destinasjon, på høyre 67.6 km 0.0 km
Dra avsted Location 2 67.6 km 0.0 km
Kjør Sørvest på VegSenterlinje 67.6 km 3.2 km
Ankomst på destinasjon, på venstre 70.7 km 1.4 km
Sving høyre på Klommesteinveien 72.1 km 0.0 km
Sving venstre på Drøbakveien 72.1 km 0.0 km
Sving høyre på Klommesteinveien 72.1 km 1.1 km
Sving skarpt høyre for å bli på Klommesteinveien 73.2 km 0.2 km
Ankomst på destinasjon, på venstre 73.4 km 0.8 km
Ankomst på destinasjon, på høyre 74.2 km 0.0 km
Dra avsted Location 2 74.2 km 0.0 km
Kjør Sørvest på Solbergveien 74.2 km 1.0 km
Retning høyre for å bli på Solbergveien 75.2 km 0.1 km
Sving høyre i VegSenterlinje for å bli på Solbergveien 75.3 km 1.0 km
Retning høyre på Solbergstrandveien 76.3 km 0.7 km
Sving venstre på Karl Sagas vei 77.0 km 0.5 km
Sving venstre i Kjøitakroken for å bli på Karl Sagas vei 77.5 km 0.9 km
Sving skarpt høyre på Rammeveien 78.4 km 0.0 km
Sving venstre i VegSenterlinje for å bli på Rammeveien 78.4 km 0.2 km
Fortsett i Traktorveg for å bli på Rammeveien 78.6 km 1.1 km
Sving venstre på Hvitstenveien 79.7 km 0.0 km
Retning høyre på Strandveien 79.7 km 0.2 km
Sving venstre i Leif Aasens vei for å bli på Strandveien 79.9 km 1.6 km
Sving skarpt høyre på Emmerstadveien 81.5 km 1.7 km
Sving venstre i Traktorveg for å bli på VegSenterlinje 83.2 km 1.5 km
Sving venstre på Traktorveg 84.7 km 0.1 km
Retning venstre på VegSenterlinje 84.8 km 2.1 km
Sving skarpt høyre på Traktorveg 86.9 km 0.2 km
Sving venstre på Traktorveg 87.1 km 0.4 km
Retning venstre i VegSenterlinje for å bli på Traktorveg 87.5 km 0.6 km
Sving høyre for å bli på Traktorveg 88.1 km 0.1 km
Sving skarpt venstre for å bli på Traktorveg 88.2 km 0.0 km
Sving høyre på Roåsbakken 88.2 km 0.2 km
Sving høyre for å bli på Roåsbakken 88.4 km 0.2 km
Sving venstre på Vadbakkveien 88.6 km 0.1 km
Retning venstre på Kjøvangveien 88.7 km 1.7 km
Sving høyre i Gamle Kolåsvei for å bli på VegSenterlinje 90.4 km 0.1 km
Sving venstre i Kolåsveien for å bli på VegSenterlinje 90.6 km 0.3 km
Sving venstre på Elveveien 90.9 km 0.3 km
Sving høyre i Fergeveien for å bli på Elveveien 91.2 km 2.3 km
Sving skarpt høyre i Gjølstadveien for å bli på VegSenterlinje 93.5 km 0.5 km
Sving høyre i Store Strandgate for å bli på VegSenterlinje 94.0 km 0.4 km
Sving høyre på Kongeveien 94.4 km 0.8 km
Fortsett i Stasjonsveien for å bli på Kongeveien 95.2 km 0.2 km
Sving høyre på Gamle Mosseveien 95.4 km 0.2 km
Sving venstre på Vålerveien 95.5 km 0.4 km
Sving høyre i Hobølveien for å bli på VegSenterlinje 96.0 km 0.0 km
Ankomst på destinasjon, på høyre 96.0 km 0.0 km
Dra avsted Location 2 96.0 km 0.0 km
Kjør Øst på VegSenterlinje 96.0 km 1.1 km
Retning høyre i Traktorveg for å bli på VegSenterlinje 97.1 km 0.9 km
Retning høyre på VegSenterlinje 98.0 km 0.7 km
Sving skarpt venstre i Traktorveg for å bli på VegSenterlinje 98.8 km 0.9 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 99.6 km 0.5 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 100.1 km 2.7 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 102.8 km 3.2 km
Sving høyre på Topperveien 106.0 km 4.7 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 110.7 km 1.5 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 112.2 km 1.2 km
Sving høyre på VegSenterlinje 113.4 km 0.1 km
Retning venstre på GangSykkelveg 113.5 km 0.1 km
Sving høyre på Holtveien 113.5 km 2.6 km
Retning høyre på Bjastadveien 116.1 km 3.1 km
Sving høyre for å bli på Prestegårdsalleen 119.2 km 0.7 km
Sving venstre på Kråkstadveien 119.9 km 0.1 km
Sving skarpt høyre i Kråkstadveien for å bli på VegSenterlinje 119.9 km 0.0 km
Sving venstre på GangSykkelveg 120.0 km 0.2 km
Sving venstre på Skolebakken 120.2 km 0.0 km
Sving høyre på GangSykkelveg 120.2 km 0.0 km
Sving skarpt høyre i VegSenterlinje for å bli på GangSykkelveg 120.2 km 0.1 km
Retning høyre på Kråkstadveien 120.3 km 3.4 km
Sving venstre i Tomterveien for å bli på Løkenveien 123.7 km 0.1 km
Sving høyre på Kjeppestadveien 123.8 km 2.0 km
Sving skarpt høyre på VegSenterlinje 125.8 km --
Innsenderen: Chas82
Starter i: Ski, Akershus, NO
Lengde: 125.8 kilometer
Høydeprofil: + 1935 / - 1942 m
Maks helning
Snitt helning
Underlag: Asfalt- grusvei
Egnet for: Landeveisykling